Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1762 Karl Hällström 8380. * Ilmajoella 7.10.1741. Vht: Ilmajoen pitäjänkirjuri, siltavouti ja Jussilan tilallinen Petter Karlsson Hällström († 1781) ja Elisabet Arihn. Vaasan triviaalikoulun oppilas 18.2.1755 – 17.3.1762 (testim.). Pääsykuulustelu 16.6.1762. Ylioppilas Turussa kl. 1762 Haellström, Car. Ostrob. _ 482. Pohjalaisen osakunnan jäsen 19.6.1762 [1762] Carl Hællström die XIX Junii. | Nat. 1741. Adjunctus Pastoris in Ilmola 1767. | Sacellanus in Solv Paroeciæ Malax 1794. | Nomine Vicarii Pastoris honoratus 1808, obiit 1809. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen 27.5.1767 (kirjattu pöytäkirjaan 16.6.). Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.5.1767. — Ilmajoen kirkkoherran apulainen 1767. Sulvan kappalainen 1794. Varapastori 1808. † Sulvassa 24.10.1809.

Pso: 1773 Anna Rein († 1837).

Appi: Vähänkyrön kappalainen Karl Rein 5738 (yo 1730, † 1781).

Äidin isä: Kuortaneen kappalainen Simon Arinus, myöh. Arihn 3732 (yo 1691, † 1716).

Poika: ruotsalainen kanavapäällikkö, everstiluutnantti, FM Karl Petter Hällström 10698 (yo 1792, † 1836).

Poika: fysiikan professori, FM ja TT Gustaf Gabriel Hällström 10699 (yo 1792, † 1844).

Poika: kihlakunnantuomari Johan Hällström 11050 (yo 1796, † 1843).

Poika: lääninmaanmittari Herman Josef Hällström 11439 (yo 1800, † 1855).

Poika: insinöörieverstiluutnantti Fredrik Adolf Hällström 11927 (yo 1805, † 1861).

Vävy: Eurajoen kirkkoherra, FM Abraham Paulin 10691 (yo 1791, † 1827).

Vävy: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Erik Johan Chydenius 11662 (yo 1802, † 1850).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 79b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1069; HYK ms. AKA:21, Konsistorin pöytäkirjat 1765–1769 s. 303; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1762; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1531; KA mf. ES 2083 (ss 14) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 21.–22.1.1692 s. 63 (Stadz Casseuren i Wasa S:r Peter Hällström). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 145 (CXIII); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #864; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #1069; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 106 #1069 (Lisäyksiä ja oikaisuja); O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 49. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 46; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 640 (Hällström Taulu 2); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 155 (af Hällström Tab. 1); A. J. Hällström, Hällström-suku. SSV 25 (1941) s. 96; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1156D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Sulva.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 25.7.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Hällström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8380>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.