Helsingin yliopisto

Tiedot

9.2.1763 Mikael Procopaeus 8415. * Valkealassa 18.8.1742. Vht: Valkealan kirkkoherra Gabriel Procopaeus 5608 (yo 1728, † 1751) ja Sara Elisabet Heintzius tämän 1. avioliitossa. Porvoon lukion oppilas 2.12.1758. Ylioppilas Turussa 9.2.1763 Procopæus Mich. Russ. _ 484. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1763. d. 9. Febr. Michel Procopaeus. | Pastor in Valkiala. Todistus papiksi vihkimistä varten registratuurassa 8.8.1764 han ifrån Ryska sidan hade kallelse til ordines sacros. Vihitty papiksi Haminan hiippakunnassa 12.12.1764. — Valkealan pitäjänapulainen 1764, kappalainen 1774. Varapastori 1790. Valkealan kirkkoherra 1803. † matkalla Mäntyharjulla 16.3.1807.

Pso: 1782 Margareta Katarina Argillander († 1839).

Appi: salpietarikeittämöiden tirehtööri Abraham Argillander 6668 (yo 1740, † 1800).

Poika: Valkealan pitäjänapulainen Abraham Ulrik Procopaeus 11609 (yo 1802, † 1854).

Poika: Haminan maistraatinsihteeri Gabriel Erik Procopaeus 12165 (yo 1807, † 1841).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 154a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #813; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 403; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2742. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 152 (CXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 98 (CXIV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #485; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 117. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 380, 382, 382; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1067 (Procopaeus Taulu 33); K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #289.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Procopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8415>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.