Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1763 Gabriel Aspegren nuorempi 8427. * Mustasaaressa 8.5.1747. Vht: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Gabriel Aspegren 5736 (yo 1730, † 1784) ja hänen 1. puolisonsa Magdalena Uddman. Vaasan triviaalikoulun oppilas 6.2.1753. Pietarsaaren pedagogion oppilas 1756. Ylioppilas Turussa kl. 1763 Aspegren Gabr. Ostrob. _ 485. Pohjalaisen osakunnan jäsen 26.3.1763 [1763] Gabriel Aspegren die XXVI Martij Nat: 1747. | A:o 1766. in Martio Loco speciminis partes responsorias in se suscepit pro Fratris Mag:i H. Henrici Aspegren disp. Om Pedersöre Sochen 2. delen. Eodem hoc anno in Aug: Testimonium sibi Academicum petiit, contulitq: sese studiorum ergo Upsaliam. | Iterum se ad hanc Academiam contulit 1768. Examen rigorosum præstitit et pro Gradu Præside P. A. Gadd disputavit eodem anno. 1769 Philosophiæ Magister declaratus et concionator domesticus Illustrissimi D:ni Senatoris Baronis Matth. v. Hermansson factus. | 1779 Designatus Pastor in Pedersöre | obiit 1784. Respondentti 19.3.1766 pro exercitio (Beskrifning öfwer Pedersöre sokn i Österbotn. II s. 37–93), pr. Hans Henrik Aspegren 8199. Todistus [Uppsalan yliopistoon matkustamista varten] registratuurassa 31.7.1766. Ylioppilas Uppsalassa 14.10.1766 Gabriel G. Aspegren Ostrobothniensis (* 1746). Civis antea Academ. Aboensis, Filius Admodum Rever. Pastor. & Præpos. Jacobstadiensium D. Gabrielis Aspegrén. FK Turussa 15.11.1768. Respondentti 17.12.1768 pro gradu, pr. Pehr Adrian Gadd 6838. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 22.6.1769. FM 6.7.1769. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.7.1769. — Valtaneuvos vapaaherra Matias von Hermanssonin kotisaarnaaja 1769. Pietarsaaren pitäjän kirkkoherran (isänsä) apulainen 1770. Varrontavaltakirja Pietarsaaren pitäjän kirkkoherraksi isänsä eläessä 1778, nimitys vahvistettu 1784 (kuoli ennen virkaan astumista). † Pietarsaaren pitäjässä 13.8.1784.

Pso: 1:o 1771 Brita Maria Sneckendahl († 1778); 2:o 1779 Lovisa Maria Freudenfelt tämän 1. avioliitossa († 1794).

Pson seur. aviomies: maanviljelijä, ent. apulaispappi Johan Moliis 9472 (yo 1777, † 1830).

Poika: pietarsaarelainen kauppias Anders Aspegren 10600 (yo 1791, † 1805).

Lanko: pietarsaarelainen kauppias Johan Sneckendal 9881 (yo 1781, † 1803).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 13b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1080; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 724; HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 386'; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 149 (CXIV); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 131; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #834; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #1080; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 50. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 95; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #198R, 1094R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Pietarsaari.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Aspegren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8427>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.