Helsingin yliopisto

Tiedot

25.2.1764 Nils Berghäll 8484. * Karjalohjalla 20.10.1748. Vht: Kiertlän rusthollari Lohjansaaren Pyölin kylässä Nils Jakobsson († 1778) ja Kristina Henriksdotter Rautell. Ylioppilas Turussa 25.2.1764 Bergiäll‹¿› Nic. Nyland. _ 490. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 11.9.1772. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 18.9.1772. — Rengon kappalaisen apulainen 1772. Tammelan kappalainen 1789. Varapastori 1792. Vangittuna Turussa 1808 Venäjän keisarille osoitetun uskollisuudenvalan laiminlyömisen takia. Lopen kirkkoherra 1810. † Lopella 19.8.1823.

Pso: 1773 Maria Elisabet Kempe († 1811).

Appi: Rengon kappalainen Israel Kempe 6503 (yo 1738, † 1790).

Eno: asianajaja Johan Henrik Rautell 6696 (yo 1740).

Poika: ent. pataljoonansaarnaaja, FM Nils Israel Berghäll 10810 (yo 1793, † 1852).

Vävy: Kauhajoen kappalainen Johan Malin 10308 (yo 1786, † 1833).

Vävy: Nils Gustaf Wiander 13878 (yo 1823, † 1847).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 20b; HYK ms. AKA:11, Konsistorin registratuura 1771–1774 s. 253; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Kustaa III:lle (29.8.1772); KA mf. ES 1888 (ll 18) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 23.–26.2.1701 s. 161 (Dhet angåfwo Länsmannen Henrich Simonssonn och Bonden Johan Jacobssonn i Lohiantaipale, Niels Larssonn i Illmoniemi, att hafwa förledne höstas om een Söndag, då Follket kommit uthur Karis Loijo Kyrckia, å Kyrckewallen dersammastädes, stött för bröstet och skuffadt bem: Johan Jacobssons nu mehra framledne Broder Rusthållaren Henrich Jacobssonn i Böhle, så att han fallet omkull och der efter skall hafwa spottadt blodh. Jatkuu 13.–14.5.1701 s. 252); KA mf. ES 1906 (ll 43) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 25.2.1734 f. 259v (Rusthållet Kiertla i Caris Lojo Sochn, och Böle by. Katso myös 18.9.1761 f. 523, 30.1.1762 f. 48, 25.9.1762 f. 474v ja 14.4.1763 f. 363). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 155 (CXV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #636; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 54. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 324, 354; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #275; E. Anthoni, Två fall av politisk förföljelse år 1808. HTF 7 (1922) s. 134–139; E. Anthoni, En olycklig och svag prästman. HTF 15 (1930) s. 119; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1165D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Tammela.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 17.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Berghäll. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8484>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.