Helsingin yliopisto

Tiedot

7.3.1764 Karl Henrik Tuderus 8489. * Laukaassa 2.12.1741. Vht: Laukaan kirkkoherra Johan Tuderus 5872 (yo 1731, † 1785) ja Anna Sofia Boisman. Porvoon lukion oppilas 18.4.1757 – 12.1763. Ylioppilas Turussa 7.3.1764 Tuderus Car. Henr. _ 490. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1764 d. 7. Mart.] Carolus Henr. Tuderus. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 24.2.1767. — Laukaan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1767. Hartolan kappalaisen apulainen 1769. Haki Hartolan kappalaisen virkaa appensa kuoltua (1785), jolloin sai tietojensa heikkouden takia kutsun tulla tuomiokapitulin tutkittavaksi. Ei noudattanut kutsua, eikä saanut uutta virkamääräystä. Asui ilman virkaa Hartolassa. † Hartolassa 9.4.1799.

Pso: 1769 Anna Elisabet Heintzius († 1811).

Appi: Hartolan kappalainen Samuel Heintzius 5609 (yo 1728, † 1785).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 197b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #827. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 158 (CXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 99 (CXV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #458; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 119. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1318 (Tuderus Taulu 14); Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 147 (Tuderus Taulu 9); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #36; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 157.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Henrik Tuderus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8489>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.