Helsingin yliopisto

Tiedot

1651/52 Isak Naesander Isaacus Michaelis, Nerpensis 854. Vht ilmeisesti: talollinen Närpiön Näsbyssä Michel Andersson ja N.N. Ylioppilas Turussa 1651/52. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1651/52] Isaacus Michaelis Nerpensis. — Kristiinankaupungin pedagogi 1661 (vielä 1690). † luultavasti 1690...1694.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #87; KA mf. ES 2080 (ss 4) Lapväärtin käräjät 3.–4.2.1682 s. 3 (Scholmästaren j Christinæ stadh, H:r Isaach Nezander ... 5 åhrens diekne Penningar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 53 (XII), 79 (XIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 18 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 157; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 487; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #87, s. 242. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 51 (Isaacus Nesander, född i Nerpes Näsby).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Naesander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=854>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.