Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1765 Jan Erik Gerss 8580. * Perniössä(?) 20.6.1747. Vht: tykistön majuri Suomessa Nils Gjerss ja N.N. Åberg. Ylioppilas Turussa kl. 1765 Giers, Joh. Nyl. _ 496. Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten kirjattu pöytäkirjaan 26.5.1766 Johan Eric Giers. Turun hovioikeuden auskultantti 6.6.1766. — Turun hovioikeuden ylim. kanslisti 1766, sihteerin amanuenssi 1768, varanotaari s.v. Vaasan hovioikeuden notaari 1776. Päämaanmittauskonttorin sihteeri Tukholmassa 1781. Talousosaston johtaja Pommerissa 1807. Ruotsin tiedeakatemian jäsen 1805. † Tukholmassa 20.8.1808.

Pso: 1:o Anna Katarina Loffman († 1788); 2:o 1795 Margareta Lovisa von Heland († 1809).

Vävy: professori, LT Fredrik Fröberger U885 († 1824).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 72a; HYK ms. AKA:21, Konsistorin pöytäkirjat 1765–1769 s. 157; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 yhteistodistus (6.12.1765); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #134; Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1808-II-1981. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 161 (CXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 99 (CXVI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #647. — V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. LXXXI (G 37); H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 160; S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #709 (26.3.1791).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jan Erik Gerss. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8580>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.