Helsingin yliopisto

Tiedot

7.3.1766 Pehr Landanus, myöhemmin (1768) Landan 8635. * Rautalammilla 27.6.1746. Vht: Rautalammin kappalainen Petter Landanus 6130 (yo 1734, † 1771) ja hänen 1. puolisonsa Hebla Teudenius. Porvoon lukion oppilas 15.4.1762 – 6.12.1765. Ylioppilas Turussa 7.3.1766 Landanus, Petr. Wib. _ 499. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1766 Mart. 7.] Petrus Landanus. Filius Sacell. Rautalamb. Kotiopettaja ja saarna-apulainen Räisälän kirkkoherran Petter Ursinuksen luona noin 1768. Todistus "til befrämjande af des enskilta angelägenheter der å orten" registratuurassa 10.5.1768 (Landan on pyytänyt todistusta Viipurissa 14.4. päivätyllä kirjeellä). Todistus Pietarin hiippakunnasta saamaansa kutsua noudattaen ordinaation hakemista varten registratuurassa 12.3.1770. Vihitty papiksi Pietarissa 1770. — Vuolen kirkkoherran apulainen Inkerissä 1770. Räisälän kappalainen 1772. Käkisalmen kirkkoherra 1785. † Käkisalmella 26.5.1787.

Pso: (jo 1772) Anna Katarina Ursinus tämän 1. avioliitossa.

Appi: Räisälän kirkkoherra Petter Ursinus 6763 (yo 1741, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 111b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #855; HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 200', 503'. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 169 (CXVII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #535; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 123. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 369; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 248; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #178; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #547.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Landan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8635>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.