Helsingin yliopisto

Tiedot

3.4.1773 Gabriel Emanuel Börman 9135. * Kalannissa 26.7.1751. Vht: Vehmaan kihlakunnan henkikirjuri Martin Börman († 1766) ja Maria Lillström. Pääsykuulustelu 3.4.1773. Ylioppilas Turussa 3.4.1773 [Böörman] Gabr. Eman. Vor. _ 541. Boreaalisen osakunnan jäsen 3.4.1773 [1773] April. d: 3. G: E: Boërman. natus 1753. Todistus Nousiaisten ja Maskun nimismiehen viran hakemista varten registratuurassa 25.4.1786 Boerman. † vanhaksi ylioppilaaksi tituloituna Mynämäessä 1.2.1807.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 26a; HYK ms., Bor. osak. matr. #617; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 159'; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1773; KA mf. ES 1371 (p 14) Uudenkaupungin RO 22.4.1705 (Glaasmestarens Michael Börmans hustru Anna Catharina Mattz dotter Blådiik, trädde för Rätta medh anhållan, såsom dess Son af förra gifftet medh Sahl: Borgaren Jacob Sigfredson Hult, Isach Jacobson Hult, hwilken alt sedan åhr 1701 om Sommaren warit j Läran hoos Bookbindaren j Åbo Kånstförfarne Mest:r Lorentz Höijer, medelst des ankombne Skrifwelse af d: 9 hujus, begiärer här ifrån sitt Bördz Bref); KA mf. ES 1371 (p 17) Uudenkaupungin RO 14.3.1708. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 206 (CXXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. XII.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Emanuel Börman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9135>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.