Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1774 Karl Gustaf Taulerus 9236. * Hämeenkyrössä 30.9.1758. Vht: Hämeenkyrön kirkkoherra, FM Arvid Taulerus 6158 (yo 1735, † 1782) ja Katarina Lundbäck. Ylioppilas Turussa kl. 1774 [Taulerus] Carl Gust. Sat. _ 548. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 10.6.1774 [1774 Die 10 m: Junii] Carolus Gustavus Taulerus [Kyroensis] Nat 1758. | Ordinatus Sacerdos 1783. die 4. m: Junii. Adjunctus Sacellani in Kyrö, Nicolai Enckell. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 31.5.1783 student d. 1. Jan.‹!› 1774. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.6.1783. — Hämeenkyrön kappalaisen apulainen 1783. Haminan tuomiorovastin apulainen 1787. Armovuodensaarnaaja Rautjärvellä 1790. Lappeen ja Lappeenrannan kappalainen 1793. Varapastori 1799. † Lappeella 8.6.1818.

Pso: 1793 Maria Nybeck († 1836).

Vävy: lappeenrantalainen oikeusraatimies Anders Fredrik Elfvengren 12846 (yo 1815, † 1836).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #991; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 65; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3457. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 218 (CXXV); O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 61. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 469; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Hämeenkyrö; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7156; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #375.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gustaf Taulerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9236>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.