Helsingin yliopisto

Tiedot

3.4.1775 Hans Henrik Wargelin 9301. * Lapualla 27.2.1757. Vht: Lapuan kappalainen Anders Wargelin 6287 (yo 1736, † 1804) ja hänen 1. puolisonsa Kristina Asproth. Vaasan triviaalikoulun oppilas 18.1.1770 – 10.12.1774. Ylioppilas Turussa 3.4.1775 [Wargelin] Henr. Ostr. _ 552. Pohjalaisen osakunnan jäsen 6.4.1775 [1775] Hans H: Wargelin. Die VI Aprilis. Nat. a. 1757 die XIII April. | In Russiam migravit. Sacellanus factus in ‹–›. Todistus ordinaation hakemista varten Venäjän puolelta saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 16.4.1782. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 28.2.1784(2?). — Viipurin tuomiorovastin apulainen 1784(2?). Armovuodensaarnaaja Pyhäjärvellä Vl. Valkjärven vt. kappalainen 1787, vakinainen 1792. Varapastori 1790. † Valkjärvellä 9.7.1797.

Pso: 1787 Maria Kristina Stråhlman (jäi leskeksi).

Appi: Pyhäjärven Vl. kappalainen Johan Stråhlman 7660 (yo 1752, † 1779).

Yksityistod. saaja 6.2.1794: Petter Vilhelm Elgeen 10854; 6.2.1794: Adolf Fredrik Elgeen 10855.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 206a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1209; HYK ms. AKA:13, Konsistorin registratuura 1778–1782 s. 229'. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 224 (CXXVI); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1142; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1209. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 388; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1555; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #398; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 159.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Henrik Wargelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9301>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.