Helsingin yliopisto

Tiedot

10.4.1775 Johan Gadolin 9305. * Turussa (suom. seurak.) 5.6.1760. Vht: Turun piispa, FM ja TT Jakob Gadolin 6251 (yo 1736, † 1802) ja Elisabet Browallius. Ylioppilas Turussa 10.4.1775 [Gadolin] Johan, Austral. _ 552. Matkapassi muutamaksi viikoksi kahden muun ylioppilaan kanssa Hämeen ja Uudenmaan läpi matkustamista varten 23.5.1778. Matkapassi isänsä seurassa muutamaksi kuukaudeksi Tukholmaan matkustamista varten 11.5.1779. Ylioppilas Uppsalassa 25.6.1779 Johan Gadolin Ostrobothn. (* 1760) Civis antea Academiæ Aboensis. Respondentti Uppsalassa 9.6.1781 pro exercitio, pr. kemian prof. Torbern Bergman. Respondentti Uppsalassa 13.6.1782 pro gradu, pr. matem. prof. Fredr. Mallet. FM Uppsalassa 17.6.1782. Todistus Uppsalan yliopiston kemian professorin viran hakemista varten registratuurassa 25.10.1784. Matkapassi Tukholmaan ja sieltä edelleen ulkomaille matkustamista varten 4.7.1786. Ulkomaanmatka Tanskaan, Saksaan, Hollantiin, Englantiin ja Irlantiin 1786–88. Riemumaisteri Helsingissä 21.6.1832 ja Uppsalassa 1833. LKT h.c. Helsingissä 18.7.1840. — Austraalisen osakunnan kuraattori 1784, 1785. Ruotsalaisen osak. inspehtori 1801–22. Fil. tiedek. promoottori 1802 ja uudestaan 1805 (promoottoriksi aiotun Gust. Gadolinin siirryttyä teol. tiedekuntaan). Turkulaisen osakunnan kunniajäsen (1818). — Turun akatemian kirjaston amanuenssi 1784, ylim. filosofian apulainen 1785, ylim. professori s.v., 2. filosofian apulainen 1789–95, varrontavaltakirja kemian professoriksi Pehr Adrian Gaddin jälkeen 1789, vt. kemian professori s.v., vakinainen 1797, ero täysinpalvelleena 1822. Akatemian rehtori 1803–04 ja 1811–12. Hoiti yliopiston mineraalikokoelmaa. Ruotsin tiedeakatemian jäsen 1790, ulkomainen jäsen 1809. Suomen metalliteosten tarkastuslaitoksen ylin valvoja 1810–12. Lääkintökollegion jäsen 1811. Omisti Sunilan säterin Mynämäessä, muutti sinne Turun palon jälkeen 1827. Arvostettu kemisti. † Mynämäessä 15.8.1852.

Pso: 1:o 1794 Hedvig Magdalena Thileman († 1817); 2:o 1820 Ebba Katarina Palander († 1857).

Appi: Vanajan kirkkoherra Gabriel Palander 7602 (yo 1751, † 1800).

Poika: eksegetiikan professori, FM ja TT Jakob Algot Gadolin 12808 (yo 1815, † 1848).

Poika: Johan Emanuel Gadolin 12958 (yo 1816, † 1871).

Poika: Vaasan merenkulkukoulun johtaja, kapteeniluutnantti Nils Anders Gadolin 14082 (yo 1825, † 1897).

Lanko: hovioikeudenneuvos Emanuel Tihleman 9977 (yo 1782, † 1820).

Vävy: fysiikan professori, FM ja TT Gustaf Gabriel Hällström 10699 (yo 1792, † 1844).

Vävy: Mynämäen kirkkoherra, FM ja TT Anders Johan Rönnbäck 11122 (yo 1797, † 1856).

Vävy: revisiokonttorin reviisori Robert Ulrik Spåre 12312 (yo 1810, † 1841).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 69b; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 257; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (2.7.1785), (8.8.1785), (3.1.1789), (6.5.1789); HYKA TAA Hf, Konsistorille toimitetut perunkirjoitus- ym. asiakirjat 1737–1827; KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 221 (CXXVI); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 227. — G. Marklin, Catalogus disputationum ... continuatus I. Disp. Upsalienses (1820) p. 18, 142; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 500 (Gadolin Taulu 5); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #132; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 5, 6, 11, 38, 41, 59, 101, 118, 121, 154; O. Gertz, Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1772–1940 (1940) s. 233 (8.3.1815, utländsk ledamot); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1233–1311P; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 161; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 264.

Doria praeses

Päivitetty 16.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gadolin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9305>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.