Helsingin yliopisto

Tiedot

13.9.1776 Johan Tengström 9445. * Kokkolassa 23.8.1757. Vht: Kokkolan pitäjänapulainen, FM Johan Tengström 6914 (yo 1743, † 1767) ja Maria Chydenius tämän 1. avioliitossa. Vaasan triviaalikoulun oppilas 3.2.1770 – 21.6.1776. Ylioppilas Turussa 13.9.1776 [Tengström] Johan, Ostrob. _ 564. Pohjalaisen osakunnan jäsen 14.9.1776 [1776] Johannes Tengström, die XIV Sept. Nat: A:o 1758. d: XI. Octobr. | Sacerdos 1782. Pædagogus et Adjunctus Ministerii in GCarleby 1784. Sacellanus in Wasa | 1791, ibidemque Pastor 1810. Præpositus Contractus Wasensis inferioris ordinarius 1811. | S. S. Theologiæ Doctor 1817. | Obiit d. 28 Martii 1821. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 5.12.1781. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 7.12.1781. TT 15.6.1818 (nim. 20.7.1817). — Kokkolan kirkkoherran apulainen 1781. Kaustisten vt. kappalainen 1783. Kokkolan pitäjänapulainen ja pedagogi 1784. Vaasan ja Mustasaaren kappalainen 1791, kirkkoherra 1810. Vaasan triviaalikoulun tarkastaja. Lääninrovasti 1811–18. † Vaasassa 28.3.1821.

Pso: 1784 Elisabet Margareta Aejmelaeus († 1827).

Appi: Isonkyrön kirkkoherra, FM Johan Aejmelaeus 6177 (yo 1735, † 1805).

Poika: filosofian professori, FM Johan Jakob Tengström 11688 (yo 1803, † 1858).

Poika: ylioppilas Fredrik Tengström 12082 (yo 1806, † 1809).

Poika: Vaasan hovioikeuden auskultantti Anders Tengström 12259 (yo 1809, † 1814).

Poika: Kaskisten pormestari, varatuomari Robert Tengström 12298 (yo 1810, † 1856).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 191b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1224; HYK ms. AKA:13, Konsistorin registratuura 1778–1782 s. 173'; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3474. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 237 (CXXVIII); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1143; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1224; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 60. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 29, 31, 124; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1289 (Tengström Taulu 4); E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Mustasaari; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9288.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tengström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9445>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.