Helsingin yliopisto

Tiedot

1652/53 Georg Grönblom (myös Näfver) Georgius Josephi, Mouhijärviensis 958. Talollisen poika Mouhijärveltä. Ylioppilas Turussa 1652/53 Grönblom Georg. Josephi Mouhijerv _ 47. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1652/53] Georgius Gröönbloom, Mouhijärwiensis. — Saarnasi v. 1660 ilman tuomiokapitulin lupaa Kyrön (Karinaisten) kappelissa väittäen saaneensa edesmenneeltä piispa Petraeukselta saarnaluvan. Tuomiokapituli kielsi jyrkästi saarnaamisen eikä Grönblom näytä sittemminkään päässeen pappissäätyyn.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 76b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #75. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 57 (XIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 13 (XIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 521 (1.6.1661, studiosus Georgius Josephi Näfuer), 522, 525; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #75.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Grönblom. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=958>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.