Helsingin yliopisto

Tiedot

16.6.1780 David Cavander 9744. * Tenholassa 18.4.1759. Vht: Kalvolan pitäjänapulainen Johan Cavander 7221 (yo 1746, † 1795) ja Kristina Sevonius. Turun katedraalikoulun oppilas 20.2.1775 (in cl. etymol., Calvol. 14 ann.) – 16.6.1780 (examen). Ylioppilas Turussa 16.6.1780 Cawander, David, Aboëns.‹¿› _ 590. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 21.5.1787 David Cavander, Tavastensis. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 23.5.1787. — Kalvolan kirkkoherran apulainen 1787. Rengon kappalainen 1791. † Rengossa 20.10.1806.

Pso: 1790 Elsa Maria Carling († 1811).

Appi: Kalvolan kirkkoherra, FM Henrik Carling 6268 (yo 1736, † 1788).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 39b; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 55''. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 253 (CXXXI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 64. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 331; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #579; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Renko.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Cavander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9744>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.