Helsingin yliopisto

Tiedot

21.10.1780 Fredrik Fontell 9779. * Vaasassa 3.6.1763. Vht: Vaasan ja Mustasaaren pitäjänapulainen, FM Mauritz Vilhelm Fontell 7078 (yo 1745, † 1766) ja Elisabet Löfgren tämän 2. avioliitossa. Vaasan triviaalikoulun oppilas 9.2.1775 – 22.6.1780. Ylioppilas Turussa 21.10.1780 [Fontell] Friedric Ostrob. _ 594. Pohjalaisen osakunnan jäsen 21.10.1780 [1780] Fridericus Fontell d: 21. Octobr. natus d: 3 Junii 1763. | Sacris Ordinibus Initiatus atq: Adjunctus Pastoris in Jomala constitutus 1788. | Sacellanus in Christinestad 1791. | Pastor Ecclesiæ Alandensis Sund 1811. Dömd att afsättas 1827, men dog innan verkställigheten af denna dom s. å. Ylioppilas Uppsalassa 21.9.1781 Fridric Fontell Ostrobotniensis (* 1763) antehac civis Acad:æ Reg. Aboënsis. Todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 8.10.1781 i nästförwekne Sommar begifwit sig härifrån till Kongl. Academien i Upsala. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 23.8.1788 ("Fredric Fonten"). Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.9.1788. — Jomalan kirkkoherran apulainen 1788, vt. kirkkoherrana 1788–89. Kristiinankaupungin kappalainen 1791. Sundin kirkkoherra 1811, pidätetty virantoimituksesta 1821, erotettu 1827 (kuoli ennen erotuomion täytäntöönpanoa). † Sundissa 30.4.1827.

Pso: 1793 Margareta Hagert († 1822).

Lanko: reviisori Thure Bernhard Hagert 9312 (yo 1775, † 1830).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 62a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1283; HYK ms. AKA:13, Konsistorin registratuura 1778–1782 s. 145'; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 187''; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #897; Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1830-IV-78 (katso 9312). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 260 (CXXXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 112 (CXXXII); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 241; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1307; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1283; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 64. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 11, 51; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kristiinankaupunki.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fredrik Fontell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9779>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.