Helsingin yliopisto

Tiedot

(1653) Anders, luultavasti Kyrelius tai Kyrenius Andreas Thomæ, Aboensis 983. Vht mahdollisesti: turkulainen porvari Tomas Kyröläinen ja N.N. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 9.11.1653. — Ilman sukunimeä mainittu ylioppilas on varmaankin sama henkilö kuin: Andreas Thomæ Kyrelius tai Kyrenius. Piikkiön Kuusiston kappalainen 1671, Kiskon 1674. † 1678.

Pso: 1:o Anna (mainitaan 1674 ja 1676); 2:o Brita († 1691).

Viittauksia: KA mf. ES 1746 (cc 6) Liedon käräjät 25.–26.11.1644 f. 80 (Andreas Thomæ i Åbo stadh föregaf sin S:gh Fadhers geldh hoos Simon i Pinomäkj ståår obetalt); KA mf. ES 1748 (cc 8) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 25.–26.2.1674 s. 7 (Cappellans H:r Anders Kyrenij Hustru Anna). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 61 (XIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 14 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 569, 592, 595, 596; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 325, 414, 537. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 395; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 178; V. P. Toropainen, Turun porvariston keskinäiset verkostot vuosina 1549–1660. SSV 47 (2006) s. 235 (Mätäjärven korttelissa mainitaan 1632 porvari Thomas Kyröläinen), 240 (kauppias Thomas Kyrölä kuului suolakauppiaiden toimialan piiriin 1638).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Kyrelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=983>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.