Helsingin yliopisto

Tiedot

18.3.1782 Johan Tapenius 9919. * Jämsässä 16.7.1761. Vht: Jämsän kappalainen Matias Tapenius 7449 (yo 1749, † 1792) ja Margareta Helena Streng. Porvoon lukion oppilas 14.2.1776. Uudestaan Porvoon lukion oppilas 16.6.1777 – 11.12.1781. Ylioppilas Turussa 18.3.1782 Tapenius, Johannes. Taw. _ 610. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 18.2.1786. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 3.4.1786. — Jämsän kappalaisen (isänsä) apulainen 1786. Armovuodensaarnaaja Laukaassa s.v. (kuoli ennen sinne siirtymistä). † Jämsässä 26.6.1786. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190a; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 145'. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 273 (CXXXIII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #742, 764. — Uusi sukukirja III. SSJ 20 (toim. G. Soininen et al., 1952–70) s. 225 (Tapenius Taulu 1); E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 160.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tapenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9919>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.