Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo ulkomailla ? Adam U141. Kotoisin Saksasta. Ylioppilas ulkomailla ?.

Viittauksia: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 7 (VI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 194–195 (12.11.1645, ... om Adamo, en tysk, som præceptorerar för barnen i stadhen, giffwer sigh vth för en student, och för några tyska predikar på tyska, om thet honom wore loiffligit?). — V. P. Toropainen, Turun porvariston keskinäiset verkostot vuosina 1549–1660. SSV 47 (2006) s. 123 (Saksalaiselta koulumestari Adamilta kiellettiin vuonna 1641 muiden kuin edesmenneen Johan Knutssonin, Petter Thorwösten ja Petter Sågerin lasten opettaminen. Mainitaan myös muita saksalaisia opettajia ja ylioppilaita Turussa vuosina 1634–1651: Johannes Gabriell von Braunssfeijfen auss Mehren, Samuel Hart ja Jeremias Alexandri).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adam. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U141>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.