Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 25.1.1650 Johan Kexholmensis Johannes Jacobi, Ingermannus U185. Vht: Toksovan kirkkoherran Inkerissä Jakob Kexholmensis (Jacobus Olai, † 1660) ja hänen 1. puolisonsa Maria. Depositio 23.1.1650. Ylioppilas Tartossa 25.1.1650. — Koprinan kappalainen 1660. Tääkkelin (Deglina) kirkkoherra noin 1670. † 1687.

Pso: Margareta Eliasdotter Helenius (elossa 1716).

Poika: Simunan kirkkoherra Elias Kexholmensis U503 († 1710).

/ Ylioppilaan ja kirkkoherra Kexholmensiksen identifiointi samaksi henkilöksi ei ole varma, mutta todennäköisesti oikea. /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 7.8.1688 f. 446 (Collation för H. Simon Agander på Deglina Pastorat i Ingermanland, uti H:r Johan Kexholmensis ställe ... at såsom Pastoratet Deylina, förmedelst H:r Johan Kexholmensis dödelige afgång är ledigt); KA mf. ES 1815 (ii 5) Vehkalahden ja Kymin käräjät 5.–7.2.1685 f. 313 (Kyrkioherdens i Deglina H: Johannis Kexeholmensis attest af 30 Maij 1682); KA mf. ES 1808 (hh 1) Ylim. käräjät Sääpinän hovissa 20.12.1684 s. 544; KA mf. ES 1808 (hh 2) Koprinan ylim. käräjät 29.6.1685 s. 155v (katso 1615); KA mf. ES 1808 (hh 3) Kaprion läänin alaosan käräjät 5.–10.7.1686 s. 188v; KA mf. ES 1809 (hh 4) Kaprion läänin alaosan käräjät 28.2.–5.3.1687 f. 69 (Oppå Deglina Kyrckioheerdens Wällärde H:r Johannis Kexholmensis begäran, och i föllie af Rättens resolution de A:o 1686 d: 5 Julij, pålades Samptl: Wopsis boerne, att reparera giärdzgården emellan deras och hans by Salusia ben:dh); KA mf. ES 1813 (hh 19) Kaprion läänin alaosan käräjät 24.–30.1.1702 s. 232 (med Kyrckioheerde Enckians hustro Mariæ Kexholmensis Mandatario Capellanen H:r Georgio Sarcowio). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #793. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 54; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #164; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1821, 2988, 4219, 7058; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3378G; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 568.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Kexholmensis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U185>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.