Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 5.9.1705 Isak Björklund Isaacus Georgii, Ostrobotniensis U586. * Vähässäkyrössä 22.10.1686. Vht: Vähänkyrön Heikkilän talollinen Jöran ja Gunilla. Vaasan triviaalikoulun oppilas noin 1699. Ylioppilas Uppsalassa 5.9.1705 Isaacus Biörcklund O. Both. [ex Schola triviali Vasensi, cum honestis testimoniis accesserunt.]. Kotiopettajana Paltamon kirkkoherran Erik Cajanuksen perheessä vuodesta 1707. Joutui siellä talvella 1709 venäläisten ryöstämäksi ja pakeni sapeliniskuista olkapäähän pahoin haavoittuneena Ouluun. Jatkoi tervehdyttyään opiskelua ja toimi mm. isonvihan aikana ylhäisten perheiden lasten opintojen ohjaajana Tukholmassa ja Uppsalassa. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa (Tukholmassa) 2.9.1726. — Pohjalaisen osakunnan inspehtori 1728–40. — Nimitetty Turun akatemian 2. filosofian apulaiseksi 1720 ja Porvoon lukion teologian lehtoriksi 1725, muttei astunut kumpaankaan virkaan, vaan toimitti Tukholmassa painokuntoon piispa Gezeliusten selitysraamatun Vanhaa testamenttia. Turun akatemian kreikan ja heprean kielten professori 1728, toinen teologian professori 1734, samalla palkkapitäjänsä Piikkiön kirkkoherra 1732, Turun suom. seurakunnan 1734 sekä Turun tuomiokapitulin jäsen 1732–40. Akatemian rehtori 1733–34 ja 1739–40 (†). Valtiopäivämies 1727. † Turussa (suom. seurak.) 30.1.1740.

Pso: 1726 Sara Elisabet Bergman († 1759).

Poika: filosofian apulainen, FM Kristian Björklund 6682 (yo 1740).

Sukulainen: Iniön kappalainen Petter Nycander 6049 (yo 1733, † 1788).

Viittauksia: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 328 (LXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 9, 27, 28, 29, 32, 38, 64, 82, 88, 93, 101, 115, 119, 149, 154, 207, 230, 293, 377, 415, 426, 443, 452, 465, 475, 485, 490, 501, 504, 505–506, 514, 519, 536, 639; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 38 passim; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 36; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 253. — Lärda Tidningar 1745 n:o 42 s. 167 (Åbo. Salig Theologiæ Professoren, Isaac Björklund, är född i Österbotten och Lille-Kyro socken år 1686. d. 22 Octob. Fadren war en ärlig Danneman, Jöran Heikilä, modren en gudfruktig hustru Gunnila wid namn); M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 303; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 56, 80; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 200; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 198; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 11; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #484–529P, 498D, 528D, 1379D, 1383D, 1388D, 1390D, 1392D, 1579D, 1606D, 3477D, 4101D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun suomalainen seurakunta; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 119; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 148; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 637.

Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Björklund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U586>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.