Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 19.8.1734 Karl Häggqvist U711. * 3.1715. Vht: Tjärlaxin kylän Norrgranin talollinen Närpiössä Henrik Mattsson († ~1743) ja Elisabet. Vaasan triviaalikoulun oppilas 20.3.1727 (Nerpensis rustici filius e Tierlax) – 18.6.1734 (dim. cum testim. Upsaliam). Ylioppilas Uppsalassa 19.8.1734 Carolus Henrici Hæggqvist Ostrobothniensis. Respondentti Uppsalassa 13.7.1747 pro exercitio, pr. itäm. kielten prof. And. Boberg. Respondentti Uppsalassa 10.6.1749 pro gradu, pr. kaunopuh. prof. Petr. Ekerman. FM Uppsalassa 13.6.1749. — Uppsalan Pohjalaisen osakunnan kuraattori. — Uppsalan yliopiston dosentti. Oulun triviaalikoulun alempi kollega 1758, ylempi s.v., sai viransijaisen 1779. ‡ Oulussa 20.8.1786. Naimaton.

Viittauksia: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 435 (LXXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 67 (LXXXVII); Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 248, 324, 343; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #149; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 28. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 74, 144; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 299, 301; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #80; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Oulun koulu.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Häggqvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U711>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.