Helsingin yliopisto

Lyhenteitä

* syntynyt
kuollut
haudattu, merkki voi viitata myös kirkontileissä mainittuun päiväykseen
~ noin
h.c. honoris causa
kl. kevätlukukausi
N.N. tuntematon etunimi
pso puoliso
s.d. ilman päiväystä, sine dato
s.v. samana vuonna
sl. syyslukukausi
u.l. uutta lukua
vht vanhemmat
v.l. vanhaa lukua
vt. virkaa toimittava
ylim. ylimääräinen
yo ylioppilas

Tutkinnot ja oppiarvot

FK filosofian kandidaatti
FM fil. maisteri
FL fil. lisensiaatti
FT fil. tohtori
FMK fyysis-matem. kandidaatti (1853–)
FMM fyysis-matem. maisteri
FML fyysis-matem. lisensiaatti
FMT fyysis-matem. tohtori
HFK hist.-filol. kandidaatti (1853–)
HFM hist.-filol. maisteri
HFL hist.-filol. lisensiaatti
HFT hist.-filol. tohtori
KK kirurgian kandidaatti
KM kirurgian maisteri
LK lääketieteen kandidaatti
LFK lääket.-fil. kandidaatti
LL lääket. lisensiaatti
LT lääket. tohtori
LKT lääketieteen ja kirurgian tohtori
MOK molempien oikeuksien kandidaatti
MOL mol. oik. lisensiaatti
MOT mol. oik. tohtori
PK pedagogian kandidaatti
TK teologian kandidaatti
TL teologian lisensiaatti
TT teologian tohtori

Lähdeviittauksissa käytettyjä lyhenteitä

BNF Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk
HAik Historiallinen aikakauskirja
HArk Historiallinen arkisto
HTF Historisk tidskrift för Finland
HTidskr Historisk tidskrift
HTutk Historiallisia Tutkimuksia
HYK Helsingin yliopiston kirjasto
HYKA Helsingin yliopiston keskusarkisto
HYKJ Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja
KA Kansallisarkisto, Helsinki
PHT Personhistorisk tidskrift
RA Riksarkivet, Stockholm
SKHST Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia
SKHSV Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran vuosikirja
SKST Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
SSJ Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja
SSLS Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
SSV Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja
THArk Turun Historiallinen Arkisto
TMA Turun maakunta-arkisto
ULA Uppsala landsarkiv
UUB Uppsala universitetsbibliotek
# viittaa juoksevaan numerointiin

Puhtaaksikirjoitettujen käsikirjoitusten yhteydessä käytettyjä erikoismerkkejä

[ ] Sisältävät edellisellä rivillä tai aiemmin samassa lähteessä esiintyvän tekstin toistettuna, esimerkiksi päiväyksen johon sana dito tms. viittaa. Toistuva latinankielinen teksti on lähteen mukaisesti usein monikossa, esim. [fratres nobiles], vaikka kieliopillisesti se tulisi korjata yksikköön.
‹ › Sisältävät kommentin. Kommentin sisällä lainausmerkkien väliin suljettu teksti on peräisin alkuperäisestä lähteestä, esimerkiksi ‹Teksti ”Postea Sacellanus ibid.” on yliviivattu.›
‹¿› Merkki osoittaa, että lähteeseen kirjoitettu sana sisältää todennäköisesti kirjoitusvirheen. Merkkiä on käytetty erityisesti Indexin yhteydessä.
‹–› Osoittaa, että lähteeseen on jätetty tyhjä tila esimerkiksi puuttuvan numeron kohdalle
\ Sarake-erotin, jota on käytetty mm. niissä osakuntien matrikkeleissa, joissa kirjoittautumispäivä, nimi, syntymäaika ym. on kirjoitettu eri sarakkeisiin. Sarakkeen otsikko on tarvittaessa kopioitu hakasulkeissa jakson alkuun, esim.: ... \ [Afgång från Afdelningen:] 20/6 1843 \ ...
| Käsialaerotin, jolla on pyritty erottamaan eri aikaan kirjoitetut merkinnät. Käsiala saattaa vaihtua myös sarake-erottimen \ kohdalla.