Helsingin yliopisto

Matrikkelikaava

Ylioppilaiden matrikkelitekstit noudattavat oheista kaavaa:

Ylioppilaaksituloaika. Nimi. Latinankielinen nimi v:een 1713. Juokseva numero. Syntymäpaikka ja -aika. Vanhemmat tai syntyperä. Päivämäärällä varustetut tapahtumat aikajärjestyksessä. Muut opiskeluaikaa ja yliopistoa koskevat tiedot. Virkaura ja muut myöhemmät elämänvaiheet. Kuolinpaikka ja -aika.

Puolison tiedot.

Linkit toisaalta matrikkelista löytyviin sukulaisiin.

Viittaukset painamattomiin lähteisiin sijainnin mukaan järjestettynä. Lähdejulkaisut ja oppilaitosten matrikkelit painovuoden mukaan järjestettynä. Kirjallisuus painovuoden mukaan järjestettynä.

Etunimet on kirjoitettu äidinkielestä riippumatta ruotsinkielisessä muodossa. Sukunimien kaikki rinnakkaismuodot on viety henkilöhakemistoon. Ruotsalaisen etunimen rinnalla vuoteen 1713 asti mainitut latinankieliset nimet ovat luonteeltaan kirjanpidollisia, eivätkä perustu suoraan mihinkään yksittäiseen lähteeseen. Viittauksissa mainituissa arkistolähteissä ja vanhassa kirjallisuudessa ylioppilaiden nimiä on kirjoitettu monilla muillakin tavoin. Kotipaikkaa kuvaava latinankielinen määre ei myöskään ole yksiselitteinen, vaan vaihtelee käyttötarpeen mukaan. Esimerkiksi Paimion kirkkoherran poika Samuel Florinus 3653kirjoitettiin Turun kouluun 1687 epiteetillä Paemarensis, Turun akatemiaan 1690 Australis ja Leidenin yliopistoon 1699 Finlandia-Suecus.

Syntymä- ja kuolinpäiväykset on pyritty ilmoittamaan paikallisen ajanlaskun mukaisina, joten vuosiluvun ja paikkakunnan nimen perusteella voi päätellä ovatko ne vanhaa vai uutta lukua. Syntyperätietojen jälkeen luetellaan kronologisessa järjestyksessä koulunkäyntiin ja opintoihin liittyvät tapahtumat, kuten kirjoittautumiset ja opintosuoritukset. Joukossa on myös epäoleellisia detaljitietoja, jotka ovat mukana järjestelmällisyyden takia ja lähteiden systemaattisen läpikäymisen seurauksena, ja joita on tarpeetonta toistaa esimerkiksi esitettäessä ylioppilaiden tietoja sukuselvityksissä. Ylioppilaan myöhempi virkaura on esitelty opintotietoja ylimalkaisemmin, yksityiskohtaiset tiedot on syytä tarkistaa kunkin virkakunnan omasta matrikkelista samoin kuin puolison ja lasten tarkemmat henkilötiedot sukukirjoista.