Helsingin yliopisto

Tiedot

28.6.1783 Adolf Kellander 10050. * Porissa 2.3.1767. Vht: porilainen kauppias Engelbert Kellander († 1798) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Polviander. Porin triviaalikoulun oppilas 20.9.1774 (cl. etymol. #223) – 19.6.1783. Ylioppilas Turussa 28.6.1783 Kellander, Adolphus, Satac _ 633. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 28.6.1783 [1783] Die XXVIII. Junii Ad: Kellander natus 1767. Biörneburgensis | prom. Phil. Mag:r 1792. | Sacerdos 1795. | Apollogista Björneburgensis 1801. | Deinde Conrector ibid. | obiit. Respondentti 10.3.1792 pro exercitio, pr. Nils Gustaf Brander 9766. Respondentti 15.6.1792 pro gradu, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FM 22.6.1792. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 30.6.1795. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1.7.1795. — Kemiön kirkkoherran apulainen 1795. Apulaispappi Espoossa 1799. Porin triviaalikoulun apologista 1801, ylempi kollega 1806, konrehtori 1809. † Porissa 5.5.1810.

Pso: 1801 Perpetua Albertina Souper († 1812).

Äidin isä: kapteeni Simon Polviander 4391 (yo 1699, † 1740).

Poika: senaatin yleinen esittelijäsihteeri Adolf Fredrik Kellander 13770 (yo 1823, † 1866).

Vävy: Lapuan kirkkoherra Petter Kristian Chydenius 12670 (yo 1813, † 1865).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 102a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #1093; HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 87; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1739. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 284 (CXXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 115 (CXXXV); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 65; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 71. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 275, 277, 279; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #641R, 3162R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Porin koulu.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adolf Kellander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10050>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.