Helsingin yliopisto

Tiedot

5.11.1754 Henrik Gabriel Porthan 7834. * Viitasaarella 8.11.1739. Vht: Viitasaaren kirkkoherra Sigfrid Porthanus, myöh. Porthan 5444 (yo 1724, † 1793) ja Kristina Juslenius. Kasvatusvanhemmat: Kruunupyyn kirkkoherra, FM Gustaf Juslenius († 1774) ja Anna Margareta Mathesius. Ylioppilas Turussa 5.11.1754 [Portan] Henr. Gabr. Ostrob _ 444. Pohjalaisen osakunnan jäsen 7.11.1754 [1754] | d. 7 Nov. | Henr. Gabr. Porthan. | Nat. d. 9 Nov. 1739. Anno 1758 edidit Diss: Quid Revelationi debeat Philosophia nostra, paucis expon. part. prior. Præside Dn. Jacobo Haartman, Phil. et Hist. Lit. Prof. Extr. 1759 pro gradu edidit Aphorismos Philosoph. Præs. Dn. Prof. Gadolin. 1760 Phil. Magister renunciatus. 1762 dissertationis primæ part. posteriorem defendit. | A:o 17‹–› Eloquentiæ et Poës. Docens. A:o 1769. Nationis Curator. A studiosa Acad: Ab: juventute, qvam semper amavit et informatione solidissima, nunquam fatigatus beavit, summopere amatus et honoratus. Variis editis diss. regio diplom. a:o 1772 Bibliothecarius R. Acad. constitutus. | 1778 Professor Eloquentiæ factus. | Eqves Regii ordinis Svec. de Stella Polari A:o ‹–›, Consiliarius Reg. Cancellar. A:o ‹–›. Obiit 1804. Respondentti 5.4.1758 pro exercitio, pr. Jakob Haartman 5647. Respondentti 3.7.1759 pro gradu, pr. Jakob Gadolin 6251. FM 25.8.1760. Preeses 26.5.1762 pro venia docendi. Todistus Porvoon lukion kaunopuheisuuden ja runousopin lehtorin viran hakemista varten registratuurassa 27.5.1769. Ulkomaanmatka Saksaan ja Kööpenhaminaan 1779. Matkapassi muutamaksi kuukaudeksi palvelijan kanssa Uudenmaan ja Hämeen kautta Savoon ja Karjalaan matkustamista varten 5.7.1787. — Pohjalaisen osakunnan kuraattori 1762. Boreaalisen osakunnan inspehtori 1778–1804, Pohjalaisen osakunnan 1779–1804. Fil. tiedek. promoottori 1786. — Turun akatemian kaunopuheisuuden dosentti 1762, kirjaston amanuenssi 1764, kirjastonhoitaja 1772, kaunopuheisuuden professori 1777. Akatemian rehtori 1786–87 ja 1798–99, sijaisrehtori kl. 1800. Koskenperkausjohtokunnan jäsen 1799. Kanslianeuvos 1802. Tunnettu historiantutkija ja keskeinen kulttuurihenkilö. † Turussa (ruots. seurak.) 16.3.1804. Naimaton.

Kasvatusisä: Kruunupyyn kirkkoherra, FM Gustaf Juslenius U669 († 1774).

Vertaa: Vehmaan kirkkoherra, FM ja TT Isak Eneberg 9195 (yo 1774, † 1835).

Yksityistod. saaja 30.3.1786: Volter af Petersen 10253.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 152b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #976; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 198 (10.1762); HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 198; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (11.11.1772), (10.12.1777); HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Kustaa III:lle (2.6.1772, Österbotniska Nation), ([29.8.1772]). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 349–429; V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 101 (CVI); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 277–298; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #976; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 105 #976 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 255; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1047 (Porthan Taulu 5); K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #16; S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #862 (26.10.1799); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #750D, 775G, 1012D, 1211R, 1352R, 1995D, 3021–3231P, 3207; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7032; Suomen kansallisbiografia 7 (2006) s. 782; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 552.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 16.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Gabriel Porthan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7834>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.