Helsingin yliopisto

Tiedot

1653/54 Karl Callenius Carolus Simonis, Uskelensis 1010. Kotoisin Uskelasta. Ylioppilas Turussa 1653/54 [Callinus]‹¿› Carol. Simonis Uskel _ 50. — Uskelan pitäjänapulainen 1675. Perttelin kappalainen 1679. † Perttelissä 1687.

Pso: Margareta Roos († 1725).

Appi: Keuruun kirkkoherra Johan Roos 113 (yo 1640, † 1660).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 36b; KA mf. ES 1752 (cc 16) Halikon ja Uskelan käräjät 15.–17.10.1688 f. 191 (Fordom Sacellanj i Uskela Sahl. H:r Carl Callenij Änckie dygdesamma hustru Margretha Johansdotter föredrog Rätten hurusåsom bem:te dess Sahl. Man uthi 7 Åhrs tijdh Cappelans hemmanet Wintilä haar åbodt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 61 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 592, 595; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 328 (Carolus Salovius mainitaan todistajana ‹Tämä?›), 457 (9.5.1663, stud. Carolus Simonis ‹Tämä?›); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 179 (28.11.1666, Carolus Simonis ‹Tämä?›). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 427.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Callenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1010>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Callinus, Carol. Simonis Uskel. p. 50 || En Carol. Simonis nämd i prot. 9.5.1663. – En Carol. Callenius kpl i S:t Bertil under Uskela 1679. Död 1687.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 61.