Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Johan Roos Johannes Eliæ, Karckuensis 113. Vht: Karkun Kosken isäntä, kruununvouti Elias Roos († 1629) ja Margareta Didriksdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Johannes Eliæ Roos. Carckuensis | Pastor Keuruensis. — Keuruun kappalainen 1645, kirkkoherra 1647. † Keuruulla 12.1660.

Pso: Maria Knutsdotter Wisius tämän 1. avioliitossa (elossa 1695).

Pson seur. aviomies: Keuruun kirkkoherra Isak Lätt 1223 (yo (1658), † 1686).

Poika: Kuoreveden kappalainen Elias Roos 1472 (yo 1661, † 1679).

Poika: Tyrvään kappalainen Jeremias Roos 2388 (yo 1675, † 1695).

Poika: Kiskon kirkkoherra Kristoffer Roos 2389 (yo 1675, † 1726).

Sisarenpoika: Turun akatemian kursori Elias Sarcovius 2056 (yo 1669/70, † 1697).

Lanko: Götan hovioikeuden asessori, FM ja MOT Mikael Wisius 42 (yo 1640, † 1669?).

Vävy: Perttelin kappalainen Karl Callenius 1010 (yo 1653/54, † 1687).

Vävy: Seilin hospitaalinsaarnaaja Erik Stodius 1215 (yo 1658, † 1702).

Vävy: Turun kappalainen Per Hortelius 1976 (yo 1668, † 1687).

Vävy: Turun hospitaalinsaarnaaja Anders Svicherus 2254 (yo 1673, † 1682).

Vävy: Turun hospitaalinsaarnaaja Daniel Birkman 2378 (yo 1674/75, † 1685).

Vävy: Turun hospitaalinsaarnaaja Samuel Justander 2432 (yo 1675/76, † 1700).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #20; Esko Karisalmen tiedonanto 15.1.2014 (Tuomiokirjassa 1660 (katso alla) mainittu Johan Roosin äidin nimi on Margreta Erichzdotter on ilmeisesti virhekirjaus ja oikea nimi on Margareta Didriksdotter. Lähteitä: Digitaaliarkisto mf. ES 1962 (nn 2) Tyrvään käräjät 29.–30.10.1629 f. 427 Margretta Dirichks dotter i Kåskis i Carkku Sochn ja Digitaaliarkisto SAY Karkku Koski. Vävy Per Michelsson mainitaan myöhemmin Digitaaliarkisto SAY Ikaalinen Kurkela Tiirikka); KA mf. ES 1963 (nn 4) Ruoveden käräjät 13.–14.6.1645 f. 179 (Cappellanen i Keuru wellerde her Johan Eliæ, begeradhe Uptaga Jören Henrichzsons i Låila Ödes hemman om 1 öres Skatt, huilcket nu i 12 Åhr bekendes af Nembnen hafwer Ödelegat); KA mf. ES 2000 (nn 62) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–21.2.1660 f. 469, 470v (der emooth Inladhe Peer Michellsson Ett Inuentarium Uthi sijn Sal: Swärmodhers Sal: Eliæ Rös Enkias hustro Margreta Erichzdotters Närwaro, åhr 1657), Ruoveden käräjät 3.–4.3.1662 f. 574v (Framstegh Johan Påfwellsson j Kålhå och begärade Laga stadfästelse Opå Hanhensarj Råå ... som han medh Kyrckieherden j Keuru, Sahl: H: Johan Æliæ Roos, och hans Interessenter hafwer warit stridigh om), Ruoveden käräjät 18.–19.6.1662 f. 618 (Förekom Kyrckieherdens i Käuru Sahl: H: Johannis Eliæ Roos Enckia och beswärade sigh öfwer Johan Påållsson i Kålhå). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 9 (I); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #20. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 284; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 156 (nootti 7: Joen Joensson, borgmästare i Åbo 1627–28. Son af ränt- och proviantmästaren i Finland Joen Mårtensson ... Gift 1:o med N.N., † 1624; 2:o med Margareta Dirichsdotter, i hennes 2 gifte, enka efter häradsfogden i Öfra Satakunta Elias Roos, † 1629.); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1094 (Roos I. Satakunnan suku. Taulu 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2778D (1650, Johannes E. Rosæus).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Roos. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=113>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.