Helsingin yliopisto

Tiedot

26.2.1785 Jonas Högman 10166. * Lapväärtissä 7.12.1767. Vht: maanmittaustirehtööri Jonas Högman (luult. ei yo, mutta on kirjoittanut gratulaation veljensä väitöskirjaan 4.12.1756, † 1807) ja Katarina Tunaeus. Vaasan triviaalikoulun oppilas 8.2.1782 – 1784. Ylioppilas Turussa 26.2.1785 Högman Jonas Ostrob _ 647. Pohjalaisen osakunnan jäsen 26.2.1785 [1785] Jonas Högman die XXVI Februarii. nat: die VI December 1767. | Dicasterio Wasensi adscriptus 1786. Consul Urbis Wasensis. Tuomarintutkinto 14.6.1786. Vaasan hovioikeuden auskultantti 25.8.1786. — Varatuomari 1793. Vaasan hovioikeuden aktuaari 1794, notaari s.v., varakanneviskaali 1795. Vaasan pormestari 1803. Laamannin arvonimi 1819. † Vaasassa 16.4.1823.

Pso: 1807 Anna Maria Hellström († 1840).

Äidin isä: Vöyrin kappalainen Olof Tunaeus 5802 (yo 1730, † 1770).

Setä: Utsjoen kirkkoherra, FM David Erik Högman 7568 (yo 1750, † 1781).

Veli: varatuomari Olof Erik Högman 10803 (yo 1793, † 1822).

Veli: Leppävirran koulumestari Anders Jakob Högman 11433 (yo 1800, † 1832).

Poika: ent. maanmittari Jonas Vilhelm Högman 14284 (yo 1826).

Sisarenpoika: Vaasan hovioikeuden auskultantti Anders Jonas Liljedal 12231 (yo 1809, † 1812).

Lanko: Lapväärtin kirkkoherra, FM Rudolf Josef Estlander 9284 (yo 1775, † 1807).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 89b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1358; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 193' (23.6.1786, Todistus Vaasan hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (4 kpl), yhteistodistus (12.6.1786). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 291 (CXXXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 116 (CXXXVI); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1483; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1358. — H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 142; H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #44; H. J. Boström, Suomen kaupunkien pormestarit 1800-luvulla. SSJ 1 (1922) s. 56; K. Hedman, Borgmästare och rådmän i Wasa 1610–1925. SSV 9 (1925) s. 149; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1813D.

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Högman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10166>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.