Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1750 David Erik Högman 7568. * Vaasassa noin 1733. Vht: Vaasan tullitarkastaja Erik Högman († 1754) ja Anna Maria Rode. Vaasan triviaalikoulun oppilas 11.9.1744. Ylioppilas Turussa sl. 1750 Högman David Erici Ostr _ 430. Pohjalaisen osakunnan jäsen 12.10.1750 [1750] David Erik Högman. | 1756 Præs. Dn. Prof. Kalm, primum edidit specimen in qvo Trän till Häckar, el. Lefvande gärdes gårdar erudite delineavit. 1757 Præside Dn. Prof. Clevberg de effato Salvatoris Joh. V. 39. ‹Kaksi kreikkalaisin aakkosin kirjoitettua sanaa on jätetty tallentamatta.› egregie disseruit pro obtinenda laurea Philosophica, qvam etiam eodem anno ritu solemni reportavit. Paulo post sacris initiabatur ordinibus, ex vocatione sacellani Vöråensis. | 1759 iterum edidit Svecanam dissertationem Om ungdomens rätta undervisning i de allmänna Scholorna. 1760 accessit ad Kemi & fuit ibi Adjunctus Pastoris A:o 1766 Pastor factus est in Lappmarkia | Utsjokiensis: ubi a. 1781 obiit. Respondentti 4.12.1756 pro exercitio, pr. Pehr Kalm 6189. Respondentti 29.7.1757 pro gradu, pr. Karl Abraham Clewberg U678. FM 2.8.1757. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.8.1757. Preeses 19.12.1757 pro venia docendi. Preeses 3.7.1759 pro venia docendi. — Vöyrin kappalaisen apulainen 1757. Turun akatemian taloustieteen dosentti 1760. Kemin kirkkoherran apulainen s.v. Utsjoen kirkkoherra 1766. † matkalla Oulussa 15.9.1781.

Pso: 1765 Maria Garvolius tämän 2. avioliitossa († 1808).

Pson seur. aviomies: Iin kirkkoherra, FM Henrik Sund 7836 (yo 1754, † 1797).

Appi: Siikajoen kirkkoherra, FM Jakob Garvolius 5549 (yo 1727, † 1761).

Poika: Kuhmon kappalainen Jonas Gustaf Högman 11331 (yo 1799, † 1846).

Veljenpoika: Vaasan pormestari, laamanni Jonas Högman 10166 (yo 1785, † 1823).

Lanko: Toholammin pitäjänapulainen Gustaf Johan Cajanus 7570 (yo 1750, † 1784).

Vävy: Kuivaniemen pitäjänapulainen Isak Snellman 9776 (yo 1780, † 1795).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 89a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #937; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 843 (12.1759); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 yhteistodistus (19.12.1752). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 94 (Vaasan koulun oppilasluettelo 7.12.1748); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 77 (CII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 289, 299; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 187 (Wistas här i Åbo.); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #636; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #937; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 42. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 243; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #801G, 814G, 832R, 1824–1825P, 1904R, 1922G, 1923G, 1934G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Utsjoki; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6404.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Erik Högman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7568>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.