Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1787 Hans Henrik Fattenborg 10328. * Pohjassa 8.10.1769. Vht: Pohjan pitäjässä asunut maanmittari Hans Fattenborg (kotoisin Ruotsin Lövångerista, † 1790) ja hänen 1. puolisonsa Anna Maria von Glan. Porvoon lukion oppilas 24.2.1781 – 1784. Ylioppilas Turussa kl. 1787 Fattenborg, Johannes Henr. Nyl. _ 671:. Respondentti 20.12.1793 pro exercitio, pr. Pehr Olof Malmström U854. Respondentti 18.6.1795 pro gradu, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FM 23.6.1795. Preeses 13.5.1796 pro venia docendi. Respondentti 14.11.1807 (teol.), pr. Gustaf Gadolin 9990. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.12.1808. TT 25.6.1831 (nim. 20.6.1830). Riemumaisteri 22.6.1847. — Uusmaalaisen osakunnan kuraattori 1802–05, inspehtori 1826–31. Fil. tiedek. promoottori 1827. — Turun akatemian itämaisten kielten dosentti 1796, historian ja siveysopin apulainen 1804, teologian apulainen 1808, samalla palkkapitäjänsä Piikkiön kirkkoherra 1808–12, itämaisten kielten professori 1812, ero täysinpalvelleena 1831. Akatemian rehtori 1821–22. Turun tuomiokapitulin jäsen 1808–12, apujäsen 1814–15. † Kaarinassa 10.5.1849.

Pso: 1803 Vendla Johanna Nylander († 1868).

Appi: kansliakollegion protonotaari Johan Nylander 8476 (yo 1764, † 1791).

Eno: hovioikeudenneuvos Joakim von Glan 6556 (yo 1739, † 1798).

Lanko: komissiomaanmittari Anders Hammar 7680 (yo 1752, † 1810).

Lanko: Karjaan kappalainen Johan Lupander 8454 (yo 1763, † 1795).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 57b; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (22.3.1804), (22.3.1808), (v.l. 20.6.1812); KA Ansioluettelokokoelma; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #858; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 302 (CXXXVIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #811; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #808. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 81; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) passim; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I (1925) s. 220; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #886–907P, 1176R, 2372R, 3174R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Piikkiö; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 134; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 739.

Doria respondentti
Doria praeses

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Henrik Fattenborg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10328>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.