Helsingin yliopisto

Tiedot

27.6.1787 Mårten Johan Tolpo 10356. * Köyliössä 7.11.1768. Vht: Pirkkalan kirkkoherra, FM Mårten Tolpo 6883 (yo 1742, † 1805) ja Eva Katarina Belin. Porin triviaalikoulun oppilas 14.3.1782 (cl. syntact. #268) – 20.6.1787. Boreaalisen osakunnan jäsen 26.6.1787 1787. Junii 26. Martin Joh: Tolpo. nat. d. 6 Novembr. 1768. | Promotus Philos. Magister Aboae 1792. | Sacris se consecravit 1794. Concionator ad classem minorem Aboae constitutam 1797. | Pastor in Sagu 1798. | Titulo Præpositi Honorar. ornatus | Obiit 6/1 1830. Ylioppilas Turussa 27.6.1787 [Tolpo] Martinus Johannes, Boreal. _ 674:. Respondentti 8.5.1790 pro exercitio, pr. Josef Mollin 9349. Respondentti 23.5.1792 pro gradu, pr. Johan Henrik Lindqvist 8075. FM 22.6.1792. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 17.12.1794. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.12.1794. Preeses 12.11.1796. — Pirkkalan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1794. Armeijan laivaston Turun eskaaderin pataljoonansaarnaaja 1797. Sauvon kirkkoherra 1798. Rovasti 1815. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1807. † Sauvossa 6.1.1830.

Pso: 1799 Maria Lovisa Amnorin tämän 2. avioliitossa († 1819).

Pson edell. aviomies: Sauvon kirkkoherra Gabriel Fortelius 8414 (yo 1763, † 1796).

Appi: Lemlandin kirkkoherra Otto Johan Amnorin 6669 (yo 1740, † 1794).

Yksityistod. saaja 17.5.1828: Anton Vilhelm Bonsdorff 14456.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 196a; HYK ms., Bor. osak. matr. #739; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 235''; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3523. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 312 (CXXXIX); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 41; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 70; C. von Knorring (utg.), »Genealogiska Anteckningar om Slägten Tolpo». Genos 34 (1963) s. 109. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 93; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 109 (Köpmannasläkter i Åbo, Tolpo A. Tab. 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2276R, 2602R, 3980P; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Sauvo.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Johan Tolpo. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10356>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.