Helsingin yliopisto

Tiedot

27.6.1787 Nils Kristian Sanmark 10360. * Tyrväällä 30.3.1769. Vht: Ylä-Satakunnan alaosan kihlakunnan kruununvouti Johan Sanmark († 1797) ja hänen 1. puolisonsa Anna Margareta Wialenius. Porin triviaalikoulun oppilas 31.3.1781 (cl. syntact. #264) – 20.6.1787. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 26.6.1787 [1787 Die XXVI Junii] Nicolaus Christ: Sanmark. Tyrvensis natus 1769. | Phil. Magister 1792. | Sacerdos 1794. | Adj: Ministerii in Pemar 1801. | Sacellanus ibid | Obiit 1839. Ylioppilas Turussa 27.6.1787 [Sandmarck] Nicol. Christian. Satac. _ 674. Respondentti 16.3.1791 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. Respondentti 12.6.1792 pro gradu, pr. Pehr Adrian Gadd 6838. FM 22.6.1792. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 17.12.1794. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.12.1794. — Lempäälän kappalaisen apulainen 1794. Paimion pitäjänapulainen 1800, kappalainen 1818. † Paimiossa 3.6.1839.

Pso: 1801 Kristina Gustava Helleday († 1853).

Appi: kersantti Karl Adam Helleday 9069 (yo 1772, † 1786).

Veli: kruununvouti Johan Fredrik Sanmark 9822 (yo 1781, † 1816).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 169b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #1131; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 235''; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3014. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 311 (CXXXIX); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 40; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 70. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 89, 90; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 527 (Sanmark Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1152R, 3096R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Paimio.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Kristian Sanmark. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10360>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.