Helsingin yliopisto

Tiedot

22.3.1788 Gabriel Krogius 10410. * Rantasalmella 26.2.1766. Vht: Rautalammin kirkkoherra, FM Gabriel Krogius 7149 (yo 1745, † 1807) ja Katarina Sirelius. Rantasalmen triviaalikoulun oppilas 1784 – (1785). Porvoon lukion oppilas 14.3.1786 – 17.2.1788. Ylioppilas Turussa 22.3.1788 [Krogius] Gabriel Wiburg. _ 680. Viipurilaisen osakunnan jäsen 22.3.1788 [1788] d: 22. Martii Gabriel Krogius: nat. d. 25. April. 1770. Patre Past. & Præp. in Rautalambi Mag. Gabriele Krogio. | Obiit Pastor Praepos. nec non Th. Doct. in Leppävirta a. 1831. Respondentti 20.6.1789 pro exercitio, pr. Pehr Olof Malmström U854. FK 20.5.1791. Respondentti 22.6.1791 pro gradu, pr. Pehr Olof Malmström U854. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 19.9.1791. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 29.9.1791. FM 22.6.1792. TT 25.6.1831 (†, nim. 20.6.1830). — Rautalammin vt. kirkkoherra (isänsä sijainen) 1791. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin ylim. pataljoonansaarnaaja 1792. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1796, rykmentinpastori 1800. Leppävirran kirkkoherra 1806. Rovasti 1811. † matkalla Puumalaan 3.9.1830.

Pso: 1:o 1792 Kristina Katarina Eckman († 1806); 2:o 1809 Beata Maria Winter († 1855).

Appi: Lempäälän kirkkoherra, FM Lorentz Eckman 7872 (yo 1755, † 1803).

Appi: Puumalan kirkkoherra, FM ja TT Georg Winter 8633 (yo 1766, † 1823).

Poika: laamanni Lars Gabriel Krogius 12572 (yo 1812, † 1861).

Poika: Haminan kämnerinoikeuden esimies, kihlakunnantuomari Edvard Krogius 14322 (yo 1827, † 1883).

Poika: Luumäen kappalainen, FM Georg Krogius 15524 (yo 1837, † 1859).

Vävy: hovioikeudenasessori Johan Fredrik Gottsman 12573 (yo 1812, † 1849).

Vävy: kihlakunnantuomari Bror Vilhelm Hasselblatt 13524 (yo 1821, † 1862).

Yksityistod. saaja 1.3.1827 poika: Edvard Krogius 14322.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 107b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1118; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 76'; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1836. — J. M. Salenius, Rantasalmen triviaalikoulu vv. 1749–1788. HArk 10 (1889) s. 27; V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 310 (CXXXIX); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #897; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 163. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 6; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 729 (Krogius Taulu 9); Y. Blomstedt, Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto... (1721–1808). SSV 31 (1947) s. 45; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2370R, 2371R; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 161.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Krogius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10410>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.