Helsingin yliopisto

Tiedot

15.11.1745 Gabriel Krogius 7149. Kastettu Säämingissä 18.4.1733. Vht: Pieksämäen kirkkoherra Paul Krogius 5209 (yo 1712, † 1762) ja Katarina Wadsten. Ylioppilas Turussa 15.11.1745 [Krogius] Gabr. Vib _ 407. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1745] d. 15. Nov. Gabriel Krogius. Respondentti 21.11.1753 pro exercitio, pr. Henrik Hassel 5515. Respondentti 5.7.1754 pro gradu, pr. Henrik Hassel 5515. FM 25.7.1754. Todistus pöytäkirjassa 20.5.1757. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 23.3.1758. — Rantasalmen triviaalikoulun konrehtori 1758, vt. rehtorina 1768–69. Rantasalmen vt. kirkkoherra 1772. Rautalammin kirkkoherra 1773. Rovasti 1776. Puhuja pappeinkokouksessa Porvoossa 1774. † Rautalammilla 9.3.1807.

Pso: 1763 Katarina Sirelius († 1822).

Appi: Inkoon kirkkoherra, FM Jakob Sirelius 5560 (yo 1727, † 1774).

Poika: Leppävirran kirkkoherra, FM ja TT Gabriel Krogius 10410 (yo 1788, † 1830).

Poika: laamanni Adolf Krogius 11362 (yo 1800, † 1846).

Tyttärenpoika: kihlakunnantuomari Erik Adolf Ahnger 11678 (yo 1802, † 1864).

Vävy: Rautalammin kirkkoherra, FM ja TT Johan Boxström 10086 (yo 1784, † 1836).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 107a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #655; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1835. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 36 (XCVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 59; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 206 ([Wistas i] Piexämäki.); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 93. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 302; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 219; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 729 (Krogius Taulu 8); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #789D, 1198G, 1664R, 1665R, 2430G, 2995D; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 157.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Krogius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7149>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.