Helsingin yliopisto

Tiedot

25.2.1789 Henrik Johan Lyra 10471. * Pieksämäellä 28.11.1768. Vht: Pieksämäen kappalainen Johan Lyra 7741 (yo 1753, † 1781) ja Regina Harlin. Rantasalmen triviaalikoulun oppilas 1777 – (1779). Porvoon pedagogion oppilas. Porvoon lukion oppilas 13.9.1782 – 16.1.1789. Ylioppilas Turussa 25.2.1789 [Lyra] Henricus Johannes, Wib. _ 689. Viipurilaisen osakunnan jäsen 25.2.1789 [1789] d: 25. Febr. Hinric Johan Lyra. Nat. d. 26. Septemb. 1769. Patre Sacellano in Pjexämäki. 1. Rd:. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 12.12.1792. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 28.1.1793. — Jämsän kirkkoherran apulainen 1793. Haukivuoren kappalainen 1795, Pielaveden 1805. Varapastori s.v. † Pielavedellä 1.8.1844.

Pso: 1796 Beata Albertina Forstén († 1832).

Lanko: varalääninkamreeri, asessori Gustaf Ernst Forstén 10464 (yo 1789, † 1808).

Vävy: Kuopion kappalainen Karl August Granit 11717 (yo 1803, † 1858).

Vävy: varatuomari Johan Fredrik Olsoni 12804 (yo 1815, † 1836).

Vävy: Kesälahden nim. kappalainen Petter Eskling 13584 (yo 1822, † 1837).

Vertaa: Kiuruveden kappalainen Mårten Johan Lyra 10789 (yo 1793, † 1846).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 124a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1122; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 230'; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2199. — J. M. Salenius, Rantasalmen triviaalikoulu vv. 1749–1788. HArk 10 (1889) s. 23; V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 317 (CXL); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 119 (CXL); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #833; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 163. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 159; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 161 ("blef först klockare och sedan fänrik." Kyseessä on nähtävästi sekaannus Mårten Johan Lyran tietojen kanssa); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 827 (Lyra Taulu 39); E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 161.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Johan Lyra. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10471>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.