Helsingin yliopisto

Tiedot

26.2.1822 Petter Eskling 13584. * Karttulassa 23.11.1804. Vht: talollinen Karttulan Lyytikkälän kylässä Petter Eskelinen († 1845) ja Susanna Huttunen. Kuopion triviaalikoulun oppilas 1.2.1814 (Eskelinen) – 11.12.1819 (betyg). Porvoon lukion oppilas 10.2.1820 (Eskelin) – (lemnade gymn. utan betyg). Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 26.2.1822. Viipurilaisen osakunnan jäsen 27.2.1822 27/2 1822 \ Petter Eskling \ 23/11 1804 \ Bonde \ Kuopio \ Blef Prest i Borgå. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 4.11.1826. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 20.12.1826. — Pielaveden kappalaisen apulainen 1826. Kesälahden kappalainen 1836 (kuoli ennen virkaan astumista). † Pielavedellä 12.2.1837.

Pso: 1828 Henrika Beata Lyra († 1901).

Appi: Pielaveden kappalainen Henrik Johan Lyra 10471 (yo 1789, † 1844).

Vävy: Luumäen kirkkoherra Karl Axel Wegelius 15912 (yo 1841, † 1882).

Yksityistod. antaja: Adolf Ivar Arwidsson 12364.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1796; HYKA, Album 1817–65 s. 68; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1826 f. 157. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 621 (CLXXIII); A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1593; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 272; K. Wirilander, Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Triwialskola 1788–1815. SSJ 27 (1970) #387. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 365; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #820; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 167.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Eskling. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13584>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.