Helsingin yliopisto

Tiedot

1654/55 Josef Kolkonius Josephus Æschilli, Ikalensis 1070. Vht: Ikaalisten Kolkon ratsutilallinen Eskil Tomasson ja Elin Henriksdotter. Ylioppilas Turussa 1654/55 Colconius Josep. Æschilli Ikal _ 51. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1654/55] Josephus Kolkonius Ikalensis. | Simplex Senex, Ædituus in Kyro. — Hämeenkyrön lukkari (1688). Elossa 1710.

Pso: 1688 Kaisa Henriksdotter († 1730).

Veli: Hämeenkyrön kappalainen Abraham Kolkonius 1019 (yo 1653/54, † 1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 42b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #83; KA mf. ES 1883 (ll 6) Hattulan, Lehijärven, Vanajan ja Rengon käräjät 1.–3.10.1674 s. 110 (een Skrifft aff Kyrckieherden wällärde H:r Hemming Holonio, wällb: Matthiæ Sölfwerharnisk, H:r Georgio Clementis, Mattz Mattzsson, Erich Tomasson, Josepho Eschilli och Lars Jörenss: underskrifwen); KA mf. ES 2000 (nn 62) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 6.–9.10.1665 f. 822v (Feltes Markus Larson i Tefuaniemi sak till 3 m:r för det han afweek retten, och icke suaradhe en Studendt Dn: Josephum Eschilli Kolkonium om en bådtz afhendande); KA mf. ES 1976 (nn 27) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 4.–5.6.1708 s. 335 (Klåckarens Joseph Eskelssons Collkonij attest af d: 3 Julij 1707). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 64 (XV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 25; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #83.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Kolkonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1070>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.