Helsingin yliopisto

Tiedot

(1655) Nils Kotterus Nicolaus Matthiæ, Karislojoensis 1085. Vht mahdollisesti: Sammatin Kiikalan kylän Kottarin ratsutilalla asunut räätäli Matts Larsson (ilmeisesti Kottarin isännän veli) ja Karin Bengtsdotter. Sääksmäen kirkkoherran Tomas Paltheniuksen lasten kotiopettajana noin 1655–58 (tuomiokapitulin pöytäk.), oli todennäköisesti jo tällöin ylioppilas, vaikka mainitaan studiosus-tittelillä vasta 1661. — Asui Suomusjärven Laperlassa vuodesta 1663. Kiskon Laidiken eli Suomusjärven kappalaisen (appensa) apulainen (coadjutor, 1669), sitten kappalainen (1673). † "98-vuotiaana", ‡ Suomusjärvellä 17.3.1701.

Pso: (jo 1663) Elisabet Bertilsdotter († 1710).

Poika: Johan Cotterus 4113 (yo 1695).

Tyttärenpoika: kiskolainen rusthollari Johan Hartzell 5031 (yo 1708, † 1765).

Vävy: Karkun pitäjänapulainen Tomas Kriander 3478 (yo 1687/88, † 1750).

Kaima: Nils Warpuinen 1031 (yo (1654)).

Viittauksia: KA mf. ES 1748 (cc 9) Kiskon ja Kiikalan käräjät 7.–8.3.1673 f. 45 (Kyrckioheerden H:r Thomas Pacchalænius, gaff tillkänna huru såsom Hendrich Michelsson i Taipalo, på een Söndagh då hans Cappellan H:r Nicolaus uthj Kyrckian Predijkat, skolle på honom munbråkas men han nu icke tillstädes war), (cc 8) Kiskon ja Kiikalan käräjät 21.–22.6.1677 f. 19v (Pastor beropadhe sigh på Cappellan wedh Laidike H:r Nicolaum Matthæi), Kiskon ja Kiikalan käräjät 19.–20.2.1678 f. 57v (Skreddaren booendes uthi Refle Sahl. Jören Bertilsson, barnfödd här uthi Kisko Sochn och Lapperla byy förmedelst döden afleden ... Sahl. mans syster man Sochne Cappellan wedh Laidike Cappelgiäld, H:r Nicolaum Matthiæ. Perintökiistan käsittely jatkuu Kiskon käräjillä 16.9.1678 f. 112v, 23.–24.1.1679 f. 7, 6.–7.10.1679 f. 103v sekä Perniön käräjillä 27.–28.1.1679 f. 15v), Kiskon ja Kiikalan käräjät 16.9.1678 f. 111v (Cappellanen wedh Laidike Dn: Nicolaus Mathæi Schotthærus); KA mf. ES 1750 (cc 13) Kiskon käräjät 31.8.–1.9.1685 f. 249 (Ikääntyvä ja sairaalloinen kappalainen Nicolaus Matthiæ haluaa ottaa vävykseen ja apulaisekseen ylioppilas Matthias Martinin 2965. Kappalainen Nicolauksen mainitaan palvelleen Laidiken kappelissa 23 vuotta. Asia jätettiin piispan ratkaistavaksi. Koska SAY:ssa ei mainita kappalaisen apulaista 1686, on päätös ilmeisesti ollut kielteinen); KA mf. ES 1756 (cc 28) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 15.–16.3.1701 s. 49 (Heikkomielinen 20-vuotias talollisen poika Piikkiön Viuhkalasta Henrik Simonsson on viime syksynä lyönyt hengiltä Matts Andersson -nimisen pojan jumalanpalveluksen aikana. Henrikin isä Simon Larsson kertoo vieneensä poikansa edellisen vuoden joulun aikoihin Kiskon kappalaisen Niels Kotteruksen luokse att sökia booth, hwar efter han åter något bettre betedt sigh), Kiskon ja Kiikalan käräjät 13.–15.2.1701 s. 40 (Cappellanens Sahl. H:r Nils Cotteri Enckias hust: Lisbetha Bertillsd:rs hund bijtit ihiäl en Gustaffs [Thomasson i Lapperla] Bock), Kiskon ja Kiikalan käräjät 20.5.1701 s. 234 (Käsitellään kappalaisen Nils Cotheruksen hautajaisissa 17.3. sattunutta välikohtausta koskien lukkari Thomas Jöranssonin syyttämistä kirkonvarkaaksi. Pöytäkirja sisältää lainauksia Kettulan Klemet Jöranssonin suomenkielisistä vuodatuksista), (cc 29) Kiskon ja Kiikalan käräjät 5.6.1702 f. 93 (Cappellanens Sahl: H:r Nicolai Kotthæri Änckia hustru Elisabetha Berttilsdotter föredrog Rätten, huruledes hennes Fader fordom Cappellan H:r Barthollus Grahn för långlige tijder af ödhe uptagit Caplans hemmanet i Kisko S:n och Lapperlaby. Vertaa 3717), 10.–11.10.1702 f. 113; KA mf. ES 1761 (cc 39) Kiskon ja Kiikalan käräjät 13.–14.10.1711 f. 408v (Cappellan Wällärde H:r Erich Orenius androg hurusom med hans Antecessors Cappellanens Sahl: H:r Niels Kotteri låf och tillhielp dess Swåger Ryttaren Matz Jöransson för någon tidh sedan opsatt på Cappellans tompten en liten Stugu); KA mf. ES 1925 (mm 12) Kokemäen käräjät 12.–14.9.1681 s. 448 (Då förekom Befalningzman Wälbet:de Swen Rusk och beswärade sigh öf:r sin Skrifware Jacob Bertilsson Graan). — Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 208–209 (26.7.1658, Dn Nicolaus Kåtthærus Karisloioensis); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 529 (6.7.1661, En studiosus, Nicolaus Matthiæ Kothærus säger att han hade mist sin helsa när brander uar 1656 på Doomk. ...). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 397; A. R. Cederberg, Reunamuistutuksia Vilhelm Laguksen Turun yliopiston ylioppilasluetteloon. Genos 15 (1944) s. 8.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Kotterus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1085>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.