Helsingin yliopisto

Tiedot

1681/82 Matias Cretalenius Matthias Martini, Aboensis 2965. Vht (Suolahti 1946): turkulainen porvari Mårten Kreeta ja N.N. Turun katedraalikoulun oppilas 17.3.1674 (in cl. I colleg., Matthias Martini Aboensis.). Ylioppilas Turussa 1681/82 Cretalenius Matth. Mart:i Ab _ 152. — Perttelin pitäjänapulainen 1688, kappalainen 1703, pysyi virassa isonvihan yli. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1703. † Perttelissä 1730.

Pso: 1689 Katarina Jöransdotter Lagus († 1749).

Appi: Kiskon kirkkoherra Jöran Lepus, myöh. Lagus 369 (yo 1643/44, † 1696).

Poika: Salon kappalainen Gabriel Cretalenius 5682 (yo 1729, † 1768).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 45a; KA mf. ES 1750 (cc 13) Kiskon käräjät 31.8.–1.9.1685 f. 249 (Katso 1085); KA mf. ES 1754 (cc 20) Halikon ja Uskelan käräjät 22.–23.5.1693 s. 134 ([Storby] Kupila opbödz första gången som H:r Mathias Cretalenius sigh för 577 D:r K:m:t tillhandlat hafwer d: 13. April 1693 af Kyrckioheerden H:r Abraham Agricola); KA mf. ES 1851 (kk 19) Raision ja Maarian käräjät 22.–23.9.1702 f. 191v (Cappellan ifrån Uskela Wällärde H:r Mathias Cretalenius kärde till Hindrich Matzson i Pitkämäki, hwilken förledne Sommar tagit des Ryttare Häst at gå i Beth emoot lega ... straxt han [hästen] kom hem till Uskela blifwit dödh); KA mf. ES 1887 (ll 14) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 18.–19.10.1697 s. 731; KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 21.11.1693 (... att een Borgare i Åbo Johan Abrahamsson Kolma gåt medh Anders Jörensson Smedh ifrån dhenne Staden till Handelsman Hindrich Mårthensson Cretalenium, och dher hans Sölfkanna försåldt, Som b: Anders Smedh stulit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 193 (XLII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35 (XLII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 528 (mainitaan eräs Gretalenius); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 192 (mainitaan eräs kauppias Henrich Cretalenius, sukua?); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 214 (24.3.1688, ‡ hr Matthiæ Cretalenij moor); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 14; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 168 (1677:II), 170 (1678:II), 171 (1679:I), 173 (1680:I), 175 (1681:I), 177 (1682:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 426, 427; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 182 (lähteenä Turun t.k. 31.5.1682); O. Schalin, Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland. Del I. SSLS 305 (1946) s. 39 (Agricolas Se Wsi Testamenti, I Åbo Svenska klassiska lyceums bibliotek. Kirjan on omistanut: "Matthias Marttini Cretalenius Aboënsis, Datum 14 februarij A:o [1]679"); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1699D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 221; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #704.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Cretalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2965>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cretalenius, Matth. Mart:i Ab. p. 152 || Sockneadjunkt 1688 och kpl 1703 i S:t Bertils kapell under Uskela.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 193.

Cretalenius, Matth... Död 1730.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35.