Helsingin yliopisto

Tiedot

22.5.1794 Johan Robert Lilius 10869. Kastettu Kangasalla 10.10.1778. Vht: maanjako-oikeuden puheenjohtaja, varatuomari Emanuel Lilius 7916 (yo 1756, † 1815) ja Kristina Anthoni. Yksityistodistus s.d. Pääsykuulustelu 22.5.1794. Ylioppilas Turussa 22.5.1794 [Lilius] Johannes Robert. Satac. _ 750:. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 24.5.1794 [1794] d XXIV Maji Joh: Rob: Lilius. Cangasalensis Nat: 1778. | Auscultans Reg. Dicast: Ab: 1799. Tuomarintutkinto 17.6.1799. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1799. — Varatuomari 1809. Suomen Pankin kanslisti 1817. † Helsingissä 9.2.1838. Naimaton?

Yksityistod. antaja s.d.: Nils Magnus Tolpo 10357.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 117b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #1192; HYK ms. AKA:17, Konsistorin registratuura 1799–1800 s. 130 (19.6.1799, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1794; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #444. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 352 (CXLV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 122 (CXLV). — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 789 (Lilius Taulu 24); Suomen pankin virkailijakunta 1811–1967 (1967) s. 311.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Robert Lilius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10869>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.