Helsingin yliopisto

Tiedot

27.6.1787 Nils Magnus Tolpo 10357. * Köyliössä 2.12.1770. Vht: Pirkkalan kirkkoherra, FM Mårten Tolpo 6883 (yo 1742, † 1805) ja Eva Katarina Belin. Porin triviaalikoulun oppilas 14.3.1782 (cl. syntact. #269) – 20.6.1787. Boreaalisen osakunnan jäsen 26.6.1787 [1787 Junii 26.] Nils Magnus Tolpo. nat d. 2. Decembr. 1770. | Promotus Philos. Magister Aboae 1792. | Docens a. 1795. Amanuensis Consistorii Ecclesiastici 1796. | Notarius Consistorii Ecclesiastici 1804. | Sacris initiatus 1801. | Pastor in Tammela 1809. | Vic. Præpos. 1811. | Ordin. Præp. 1815. | S. Theol. Doctor gratissime nominatus 14/8 1830. | Membrum Imp. Ord. de S. Wladimiro in quarto Classe 13/1 1835. Ylioppilas Turussa 27.6.1787 [Tolpo] Nicolaus Magnus, Boreal. _ 674:. Respondentti 6.11.1790 pro exercitio, pr. Georg Frans Tihleman 10177. Respondentti 5.6.1792 pro gradu, pr. Johan Henrik Lindqvist 8075. FM 22.6.1792. Preeses 19.12.1794 pro venia docendi. Todistus registratuurassa 25.6.1801. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 15.7.1801. Todistus registratuurassa 3.10.1801. TT 25.6.1831 (nim. 17.8.1830). Riemumaisteri 21.6.1844. — Boreaalisen osakunnan kuraattori 1795. — Turun akatemian psykologian dosentti 1795, metafysiikan dosentti 1799, logiikan ja metafysiikan vt. professorina 1804 ja 1805. Samalla Turun tuomiokapitulin amanuenssi 1795, varanotaari 1802, notaari 1804. Tammelan kirkkoherra 1808. Lääninrovasti 1811. Hämeenlinnan koulujen tarkastaja s.v. Synodaaliväitöksen varapreeses pappeinkokouksessa Turussa 1825, preeses 1842. † Tammelassa 17.6.1853.

Pso: 1801 Anna Maria Forsman tämän 2. avioliitossa († 1836).

Lanko: turkulainen kauppalaivuri Kristian David Forsman 9731 (yo 1780, † 1827).

Yksityistod. saaja s.d.: Johan Gustaf Florin 10867; s.d.: Johan Robert Lilius 10869; s.d.: Anton Gabriel Lilius 10870.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 196a; HYK ms., Bor. osak. matr. #740; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1801–02 s. 136, 184; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3524; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 313 (CXXXIX); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 41; C. von Knorring (utg.), »Genealogiska Anteckningar om Slägten Tolpo». Genos 34 (1963) s. 109. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 36, 323; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 109 (Köpmannasläkter i Åbo, Tolpo A. Tab. 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2277R, 3975R, 3981–3983P; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Tammela; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 156.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Magnus Tolpo. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10357>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.