Helsingin yliopisto

Tiedot

16.6.1794 Gabriel Palander 10877. * Vanajassa 1.8.1776. Vht: Vanajan kirkkoherra Gabriel Palander 7602 (yo 1751, † 1800) ja Katarina Elisabet Procopaeus. Porvoon lukion oppilas 20.2.1788 – 29.1.1794. Pääsykuulustelu 16.6.1794. Ylioppilas Turussa 16.6.1794 [Palander] Gabriel, Tavastens. _ 751:. Respondentti 20.12.1796 pro exercitio, pr. Gustaf Gadolin 9990. FK 8.12.1797. Respondentti 23.6.1798 pro gradu, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FM 26.6.1798 priimus. Preeses 4.5.1799 pro venia docendi. Todistus Porvoon lukion matematiikan lehtorin viran hakemista varten registratuurassa 22.12.1803. Todistus Turun akatemian kirjastonhoitajan viran hakemista varten registratuurassa 25.6.1807. — Hämäläisen osakunnan kuraattori 1803–06, inspehtori 1816–21. — Turun akatemian kirjaston ylim. amanuenssi 1798, matematiikan dosentti 1799, samalla kirjaston amanuenssi 1803, 2. filosofian apulainen 1805, kirjastonhoitaja 1809–14, samalla oppineisuuden historian professori 1811, teoreettisen filosofian professori 1814. Otti osaa astemittauksiin Länsipohjassa ja Lapissa 1801–02. † Turussa (ruots. seurak.) 17.11.1821. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 145b; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1803–04; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1807; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (31.8.1805), (v.l. 30.8.1809), (v.l. 27.7.1814); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1794; HYKA TAA Hf, Konsistorille toimitetut perunkirjoitus- ym. asiakirjat 1737–1827. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 353 (CXLV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #939. — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 302; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 998 (Palander Taulu 41); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 14; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1161R, 2716–2731P, 3205R.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Palander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10877>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.