Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1655 Johan Lochtander Johannes Petri, Ostrobotniensis 1099. Vht: kajaanilainen porvari, raatimies Per Eriksson ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa (1655) ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Ylioppilas Turussa sl. 1655. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1655] Johannes Petri Lochtander. Upsaliæ depositus. — Asui Kajaanissa vaikeasti sairaana vuodesta 1659. † luultavasti Kajaanissa 1667/68. Naimaton.

Veli(?): apulaispappi Anders Lochtander 1308 (yo (1659)).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #121; KA mf. ES 2113 (tt 2) Iisalmen käräjät 20.–23.1.1675 s. 62 (Erich Peersson Loctander ifrån Cajana Staadh), Paltamon ja Sotkamon käräjät 22.–24.3.1675 s. 67, 74 (Stadz Skrifwaren Erich Persson Lochander); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 5.–6.2.1675 § 18 (Updrogh och så Tullnären tiensten till Stadz Notarien Erich Persson Loctander, hwilken låfwadhe medh första afläggia sin Tullnärs Eedh, och ställa borgen för sigh); KA mf. ES 2035 (rr 19) Sotkamon käräjät 3.–4.2.1682 s. 171 (Erich Peerson Lochtander, katso 655). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 69 (XVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 16 (XVI); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #121. — O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 61.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lochtander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1099>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.