Helsingin yliopisto

Tiedot

7.9.1797 Henrik Johan Mechelin 11141. * Juvalla 3.1.1774. Vht: sahakirjuri Juvalla ja Kiteellä, rakennusmestari Adam Mechelin († 1796) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Åberg. Kuopion triviaalikoulun oppilas 3.1791. Porvoon lukion oppilas 14.2.1795. Viipurilaisen osakunnan jäsen 6.9.1797 [1797] d. 6. Septembr. Henricus Johannes Mechelin, natus d. 3. Januar. 1774. patre Inspectore Officinae ferrariae‹!› Adamo Mechelin. E Gymnasio Borgoënsi. | Ordini S. admotus d. 21. Mart 1799. | Phil. Mag. d. 15. Junii 1802. | Pastor Paroeciae Jachimvara. | Praep. Hon. Ylioppilas Turussa 7.9.1797 Mechelin, Henricus Johannes, Wiburg. _ 796. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 7.9.1797 [1797 7: Sept.] \ Henric. Johan. Mekelin \ 1774. \ Sågskrifvare \ Jockas \ Prästvigd 1799: promov. den 15 Junii 1802. Respondentti 21.3.1798 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 29.11.1798. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 21.3.1799. FK 21.4.1802. Respondentti 8.6.1802 pro gradu, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FM 15.6.1802. Todistus registratuurassa 30.11.1802. — Ilomantsin kirkon rakennusmestarina isänsä kuoltua 1796. Ilomantsin kirkkoherran apulainen 1799. Kesälahden kappalainen 1804. Varapastori 1811. Jaakkiman kirkkoherra 1818. Lääninrovasti 1830. † Jaakkimassa 13.5.1840.

Pso: 1805 Kristina Maria Costiander († 1855).

Appi: komissiomaanmittari Gustaf Costiander 9127 (yo 1773, † 1816).

Isän isän isä: Kuopion kappalainen Henrik Mechelin U1236 († 1729).

Poika: Haminan kadettikoulun tarkastaja, valtioneuvos, FM Gustaf Johan Mechelin 13683 (yo 1822, † 1863).

Poika: varatuomari Karl Fredrik Mechelin 13922 (yo 1824, † 1847).

Poika: senaattori, FM Henrik Adolf Mechelin 14677 (yo 1830, † 1899).

Poika: hovioikeudenneuvos Felix Teodor Mechelin 16145 (yo 1843, † 1878).

Vävy: Nurmeksen kappalainen Pehr Johan Fredrik Brofeldt 14035 (yo 1825, † 1858).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 128a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1239; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 384'; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813 (3.12.1797, Segercrantzin stipendikuulustelu); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1801–02 s. 476; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 yhteistodistus (20.4.1802); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2291. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 388 (CXLIX); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1027; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 182; K. Wirilander, Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Triwialskola 1788–1815. SSJ 27 (1970) #34. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 266, 364; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 188 (Mechelin Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3127R, 3228R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4565; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 162.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Johan Mechelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11141>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.