Helsingin yliopisto

Tiedot

1655/56 Eskil Anastelius Æschillus Georgii, Hattulensis 1119. Kotoisin Hattulasta. Ylioppilas Turussa 1655/56 Anastelius Æschill. Georgii Hattul _ 54. — Sotilaspappi (1679), luultavasti Savon jalkaväkirykmentin (Otto Reinhold Tauben rykm.) pataljoonansaarnaaja.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 8b; KA mf. ES 1814 (ii 4) Valkealan käräjät 17.–18.10.1681 f. 80 (och hans Enkia Elisabeth Jacobsdotter, lijkwäl nu i Rätten bewijste medh Fältpredikantens H:r Eschilli Anastelj Attest af d: 9 Junij 1679 det han, hennes Sahl: Man [Sahl: Legokarl Jöran Eskelsson Kwifalain] uppå hans yttersta medh Herrans Höghwärdiga Nattwardh besökt och ... det ock Capiteinen Wälb: Otto Reinholt Bergh och Pastor widh Swenske Kyrckian i Dorpt, Wyrd: och Wäll:de H:r Johan Tomptelius U342 d: 5 sistledne Julij och Pastor i Borgo Wyrdige och Wäll:de H:r Johan Albogius 1609 d: 19 Aug: af detta åhr, attestere sigh sålunda föreweta). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 67 (XVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 16 (XVI).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Eskil Anastelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1119>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.