Helsingin yliopisto

Tiedot

15.6.1799 Gustaf Adolf Avellan 11301. * Kokemäellä 20.5.1785. Vht: Kokemäen kirkkoherra, FM Gustaf Avellan 8315 (yo 1761, † 1832) ja Lovisa Fredrika Brander. Ylioppilas Turussa 15.6.1799 [Avellan] Gust. Adolph, Tavast. _ 818. Tuomarintutkinto 4.6.1805. Vaasan hovioikeuden auskultantti 14.6.1806. Preeses 29.5.1828 (Reflexioner öfver engelska språkets upphof och bildning samt förhållande til andra europeiska tungomål). — Tilanomistaja Ahlaisten Kellahden säteritilalla. Kirjailija ja kielentutkija. † Ahlaisissa 20.12.1859.

Pso: 1828 Kallista Fredrika Tennberg († 1868).

Appi: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Tennberg 9053 (yo 1772, † 1809).

Poika: Porin yläalkeiskoulun kollega, kunnallisneuvos Edvin Avellan 16649 (yo 1848, † 1912).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 14a; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1805 (5.6.1805, Todistus Vaasan hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (5 kpl). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 391 (CL); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 125 (CL). — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 108 (Avellan Taulu 20); H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #117; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #199P; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 71; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 463.

Doria praeses

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Adolf Avellan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11301>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.