Helsingin yliopisto

Tiedot

22.6.1848 Edvin Avellan 16649. * Ahlaisissa 1.5.1830. Vht: tilanomistaja Ahlaisissa Gustaf Adolf Avellan 11301 (yo 1799, † 1859) ja Kallista Fredrika Tennberg. Rauman pedagogion oppilas 2.2.1841. Porin triviaalikoulun oppilas 24.8.1841 (cl. etymol. #1277) – 15.6.1846. Turun lukion oppilas 24.8.1846 – 13.6.1848 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 22.6.1848 (arvosana laudatur äänimäärällä 28). Länsisuomalaisen osakunnan jäsen 6.2.1849 6/2 1849 Edvin Avellan \ ... \ [Närvaro:] V.T. 1849 ... H.T. 1852 \ ‹–›. Respondentti 23.2.1850 pro exercitio, pr. Karl Konstantin Tigerstedt 15588. — Tampereen ala-alkeiskoulun vt. opettaja 1854. Vaasan (Uudessakaarlepyyssä toimineen) yläalkeiskoulun vt. kollega 1855. Hämeenlinnan yläalkeiskoulun 3. kollega s.v. Porin yläalkeiskoulun historian ja maantiedon kollega 1862, virkavapaa 1865, ero 1867. Tilanomistaja Ahlaisten Kellahdessa. Kunnallisneuvos 1879. Kirjailija ja suomentaja. Valtiopäivämies 1877–78. † Porissa 28.11.1912.

Pso: 1860 Katarina Ulrika Hahnsson († 1901).

Poika: Lahden yhteiskoulun opettaja, FK Niilo Johannes Avellan 22170 (yo 1887, † 1938).

Poika: kauppias Ruotsissa Gottfrid Gabriel Leinberg 20382 (yo 1878, † 1919).

Poika: oikeusministeriön rikosrekisteritoimiston johtaja, esittelijäsihteeri, FM Georg Michael Leinberg 21794 (yo 1885, † 1925).

Poika: Helsingin etel. ruots. seurak. saarnaaja, FM ja TK Arthur Daniel Leinberg 24520 (yo 1894, † 1911).

Tytär: FM Sigrid Naëmi Leinberg 25066 (yo 1896, † 1963).

Lanko: Hämeenlinnan alkeisoppilaitoksen kollega, HFM Johan Adrian Hahnsson 17072 (yo 1852, † 1888).

Viittauksia: HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #192; HYKA, Album 1817–65 s. 525; TMA Rauman yhteislyseon arkisto, Oppilasmatrikkeli 1834–1875. — K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 136; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 156; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #448. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 108 (Avellan Taulu 21); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1415 (Oikaisuja ja lisäyksiä); Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 71.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Edvin Avellan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16649>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.