Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1656 Josef Anthelius (myös Antilius) Josephus Matthiæ, Ostrobotniensis 1146. Vht: Saloisten Piehingin kylän Haapajoen talollinen Matts Påvelsson († ~1654) ja N.N. Kajaanin pedagogion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 1.12.1653 Josephus Matthiæ Anthelius [O-Bothnienses]. Ylioppilas Turussa sl. 1656 Anthelius Joseph. Matthiæ _ 55. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1656] Iosephus Mathiæ Antilius Upsaliæ depositus. — Haki Kajaanin pedagogin ja kappalaisen virkaa 1660, muttei tullut valituksi.

Veljenpoika: Kajaanin kappalainen Anders Antilius U309 († 1674).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 9a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #131; KA mf. ES 2113 (tt 1) Saloisten käräjät 27.–28.2.1656 (En Student Josephus Antilius tilltalte på sin Farsysters ifrå Caijana S: Malin Pålsdotters wägna Anders Andersson i Piehingiby om 1 koo, 2 st: fåår, 1 T:a Sp:l och 1 Kettil om 6 m:r kåppar, som henne ännu skola restera för hennes arfzluth, förebärandes och att samme saker äre henne twenne gångor tildömbde, men inth: af b:te Anderses fader /: som nu dödh är :/ uthgifne ... aldenstund be:te Malin eij hafwer på så lången tijdh frågat effter sitt, medan Anderses fader, hennes broder, lefde, uthan nu först sedan han för tu åhr sedan är dödh blefwen, dy kunde Rätten hennes fullmächtige samme saker inth: tildöma; doch lofwade Anderses Stiufmoder h: Malins fullmächtige twå Tunnor Tiera). — M. G. Schybergson, Konventen i grefve Per Brahes finska förläningar. Förhandlingar och uppsatser 4 (1889) s. 36 (8.–15.2.1654, Blef taladt om 1653 års djäknepengar ... efter kyrkoherdens i Paldamo h:r Johans begäran och anhållan, blifver hans broder Josepho Antilio, hvilken i fjol denne skolan kvitterade och reste till Upsala akademi beviljadt 10 dlr s. m., emedan sådan plägsäd också tillförene hafver varit, att bispringa dem, som till academia resa, med någon hjälp); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 70 (XVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 17 (XVII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 448; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 137; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #131. — Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 18 (Antell Tab. 4).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Antilius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1146>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.