Helsingin yliopisto

Tiedot

25.11.1802 Anders Johan Forstén 11677. * Rautalammilla 6.2.1785. Vht: Rautalammin nimismies Karl Forstén († 1828) ja Katarina Margareta Stenfelt. Kuopion triviaalikoulun oppilas 11.3.1801 – 4.1802 (betyg). Ylioppilas Turussa 25.11.1802 [Forsten] Andreas Johan. Wib. _ 885. Viipurilaisen osakunnan jäsen 25.11.1802 1802. d: 25. Novemb. Andreas Johannes Forstén, natus d. 6. Febr. 1785. patre Carolo Forstén Prætore Territoriali (Krono Befallningsman) in inferior. Savolaxia. E Schola Triviali Cuopioënsi. gr. | Dimissus cum testimonio d. 5. Junii 1805. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 27.11.1802 [1802 27 Novemb] \ Anders Johan Forstén \ 6/2 1785 \ Krono Fogde \ Rautalambi \ Ingeck i Kongl. Wasa Hof Rätt 1805. | v. Häradshöfding. Tuomarintutkinto 4.6.1805. Vaasan hovioikeuden auskultantti 23.3.1807. — Varatuomari 1818. Maanjako-oikeuden puheenjohtaja. Tilanomistaja Saarijärven Kalmarin tilalla. † Heinolassa 17.8.1856.

Pso: 1812 Ulrika Vilhelmina Gjös († 1880).

Appi: toimitusvouti, luutnantti Adam Vilhelm Gjös 9520 (yo 1777, † 1808).

Veli: varalääninkamreeri, asessori Gustaf Ernst Forstén 10464 (yo 1789, † 1808).

Poika: Heinolan yläalkeiskoulun opettaja Karl Fredrik Vilhelm Forstén 14836 (yo 1830, † 1875).

Poika: päätullijohtokunnan asessori, kihlakunnantuomari Johan August Forstén 15094 (yo 1833, † 1881).

Poika: Viipurin kirkkoherra Gustaf Berndt Mortimer Forstén 15490 (yo 1837, † 1904).

Poika: piirilääkäri, KM Jakob Gregorius Forstén 16873 (yo 1850, † 1882).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 66a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1315; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1805 (5.6.1805, Todistus Vaasan hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (5 kpl). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 436 (CLIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 128 (CLIV); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 194; K. Wirilander, Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Triwialskola 1788–1815. SSJ 27 (1970) #150. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 467 (Forstén Taulu 17); H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #128.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Johan Forstén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11677>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Forstén, Andreas Johan Vib. p. 885 || Vib. 1315: 25.11.1802 [27.11]. Son af kronobefallningsm. Karl F. i nedre Savolax. Född 6.2.1785. Från skolan i Kuopio. Betyg 5.6.1805 till auskult. i Vasa hofr. Vicehäradsh.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 436.

Forstén, Andr. Joh... Vicehäradsh. 1828. Possessionat. Död 1856.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 128.